dnes je 23.5.2024

Ostatní vybrané změny pro podnikatele pro rok 2024Garance

21.5.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Sazby cestovních náhrad od 1. 1. 2024

29.12.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sazby zahraničního stravného pro rok 2024

30.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí stanoví na základě nové vyhlášky č. 341/2023 Sb. výši základních sazeb zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2024.

Školení v zahraničí nebo příjemný benefit pro zaměstnance?

27.7.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zorganizuje-li zaměstnavatel pro své zaměstnance školení v zahraničí, je třeba být obezřetný a řešit řadu souvisejících daňových i pracovněprávních otázek. O tom se můžete přesvědčit i v odpovědi na dotaz, který jsme v souvislosti s problematikou vzdělávání a…

Změna v sazbě cestovních náhrad od 1. 7. 2023

23.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od července dochází k další novelizaci vyhlášky č. 467/2022 Sb., která určuje sazby cestovních náhrad pro rok 2023.

Cestovní náhrady u zaměstnanců a podnikatelů vedoucích daňovou evidenciArchiv

27.4.2023, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme zabývat daňovou uznatelností výdajů spojených s pracovními cestami, a to jak u zaměstnanců, tak i u podnikatelů. Z hlediska účtování cestovních náhrad se zde zaměříme především na podnikatele vedoucí daňovou evidenci.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

Změna vyhlášky pro účely výpočtu cestovních náhrad od 1. 4. 2023

3.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. dubna 2023 se zvyšuje průměrná cena PHM, konkrétně cena za 1 kWh elektřiny pro účely výpočtu cestovních náhrad.

Sazby cestovních náhrad od ledna 2023

29.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo novou vyhlášku č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok…

Sazby zahraničního stravného od 1. 1. 2023

19.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financí zveřejnilo novou vyhlášku, která stanoví sazby zahraničního stravného pro rok 2023.

Údaj o kombinované spotřebě paliva u vozidla

23.11.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kde hledat údaj o kombinované spotřebě paliva u osobního vozidla pro účely výpočtu cestovních náhrad? Jak se orientovat v předpisech EU?

Náhrada jízdních výdajů u elektromobilu

30.3.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak postupovat při výpočtu náhrady jízdních výdajů u elektromobilu, chybí-li v technickém průkazu požadované údaje o spotřebě energie?

Novelizace vyhlášky o cestovních náhradách k 12. 3. 2022

11.3.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ke dni 12. 3. 2022 je novelizována vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, která stanovila výši těchto…

Výše sazeb cestovních náhrad od 1. 1. 2022

30.12.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

MPSV vydalo vyhlášku č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, s účinností od 1. 1. 2022. Zahraniční stravné…

Sazby cestovních náhrad pro rok 2021

4.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výše sazeb zahraničního stravného pro rok 2020

3.12.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna nová vyhláška č. 310/2019 Sb., která stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného od ledna 2020.

Zaměstnanecké výhodyArchiv

28.8.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

Sazby cestovních náhrad pro rok 2019

2.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 28. 12. 2018 byla zveřejněna vyhláška č. 333/2018 Sb., která určuje sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad v roce…

Změny v sazbách zahraničního stravného od 1. 1. 2019

21.11.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna nová vyhláška č. 254/2018 Sb., která upravuje výši sazeb zahraničního stravného od roku 2019. Tato vyhláška zároveň ruší současnou vyhlášku č. 401/2017 Sb., která určuje výši sazeb zahraničního stravného pro rok…

Sazby zahraničního stravného od 1. 1. 2018

19.12.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sazby zahraničního stravného upravuje pro rok 2018 nová vyhláška č. 401/2017 Sb.

Použití soukromého automobilu na pracovní cestě v příkladechArchiv

26.4.2017, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při používání soukromých vozidel na pracovních cestách se v praxi při poskytování náhrad jízdních výdajů vyskytuje řada problémů, které nejsou vždy řešeny v souladu se zákoníkem práce. V tomto článku uvádíme jejich správná…

Cestovní náhrady 2017 v příkladechArchiv

22.3.2017, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku jsou uvedeny způsoby stanovení výše jednotlivých druhů cestovních, které jsou ve všech níže uvedených příkladech, není-li uvedeno jinak, daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele. Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zh) zákona č. 586/1992 Sb., o…

Tuzemské stravné, sazba základní náhrady a průměrné ceny PHM pro rok 2017

27.12.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Od 1. 1. 2017 je pro účely cestovních náhrad účinná nová vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních…

Nové sazby zahraničního stravného pro rok 2017

22.11.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydává novou vyhlášku č. 366/2016 Sb., která stanoví výši sazeb zahraničního stravného pro rok 2017.

Paušální částky hrazené zaměstnancůmArchiv

11.8.2016, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu se budeme zabývat otázkou možnosti paušalizace pravidelně se opakujících náhrad hrazených zaměstnavatelem zaměstnancům, a to se zaměřením na zaměstnavatele (OSVČ) vedoucí daňovou…

Letenka pro obchodního partnera

29.3.2016, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za jakých podmínek by mohla být letenka zaplacená obchodnímu partnerovi daňově účinným nákladem?

Cestovní náhrady ve vazbě na místo výkonu práce & místo pravidelného pracoviště

16.2.2016, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na cestovní náhrady je vázán mj. na sjednání místa výkonu práce a místa pravidelného pracoviště v pracovní smlouvě. To je klíčové nejen z hlediska určení, zda nárok na cestovní náhrady vzniká či nevzniká, ale má to i své daňové…

Lze zaměstnanci proplatit jízdné, pokud nepředloží příslušnou jízdenku?

20.1.2016, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnanci náleží při zúčtování pracovní cesty mj. i náhrada jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy a taxislužby, pokud zaměstnanec takové výdaje prokáže. Jak postupovat, pokud tyto výdaje zaměstnanec nemůže…

Výše sazby základní náhrady, výše stravného a ceny PHM pro rok 2016

4.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška MPSV č. 385/2015 Sb. přináší od 1. 1. 2016 novou výši sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a dále stanoví i průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Vyhláška zároveň ruší dosavadní…

Nové sazby zahraničního stravného pro rok 2016

7.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová vyhláška určující sazby zahraničního stravného pro rok 2016 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 309/2015 Sb. Vyhláška platí od 1. 1. 2016 a zároveň ruší dosavadní vyhlášku č. 242/2014 Sb., která stanovila sazby pro rok…

Automobil v podnikání - test znalostíArchiv

18.8.2015, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při výkonu své podnikatelské činnosti se většina právnických i fyzických osob neobejde bez automobilu. Při posuzování jednotlivých případů je potřebné vycházet z několika právních předpisů, zejména ze zákona o daních z příjmů, občanského zákoníku a také ze…

Stanovení místa pravidelného pracoviště a vazba na stravné

15.10.2014, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovení místa pravidelného pracoviště zaměstnance je důležité z hlediska následného výpočtu nároku na cestovní náhrady. Je třeba tedy této otázce vždy věnovat dostatečnou pozornost.

Náhrady jízdních výdajů OSVČ

2.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

OSVČ vykonávají v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti celou řadu pracovních cest a vzniklé jízdní výdaje chtějí daňově uplatnit.

Jak řešit použití soukromého vozidla na plyn?

20.6.2013, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s vozidly přestavěnými na plyn, které jsou využívány při pracovních cestách, vzniká otázka, jak správně spočítat příslušnou náhradu, resp. jakou cenu k výpočtu…

Nahrávám...
Nahrávám...