dnes je 22.4.2021

Nejnovější

Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění posunula lhůtu pro podání Přehledu za rok 2020

14.4.2021, Zdroj: VZP

Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné je posledním dnem, kdy musí podat zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, pondělí 2. srpna 2021.

K programu COVID 2021

12.4.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo v pondělí 12. dubna přijímat žádosti do nového programu COVID 2021. Podnikatelé mohou žádat do 31. května 2021.

Kdy je povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů?

12.4.2021, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mám dotaz k daňové povinnosti OSVČ, která díky "covidové" situaci neměla za rok 2020 příjmy vyšší než 30 000 Kč a aktuálně má i přerušenou živnost. Je zde nutné podávat nějaké hlášení na finanční úřad či daňové přiznání za minulý rok, kdy živnost vznikla? Ing. Marcela Srněnská Tento konkrétní poplatník ...

K žádosti o kompenzační bonus za duben 2021

12.4.2021, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách formulář žádosti o výplatu nového kompenzačního bonusu za duben 2021. Bonusová období už nejsou svázána s trváním nouzového stavu a vláda odsouhlasila prodloužení kompenzačního bonusu i na měsíc duben.…

Technické informace k podání daňových přiznání

9.4.2021, Zdroj: Česká daňová správa

Čas pro podání daňových přiznání k dani z příjmů se blíží. Finanční správa od 19. dubna otevírá pracoviště 2+2.

Odpisy hmotného majetku - sazbyGarance

7.4.2021, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu jsou uvedeny tabulkové údaje, které jsou nutné pro správné stanovení daňově uznatelných nákladů při odpisování hmotného majetku.

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Nájem a podnájem v daňových a účetních souvislostechGarance

6.4.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

... RNDr. Ivan Brychta 1. Obecná ustanovení, právní úprava, daňová uznatelnost Vymezení v ZDP Zákon o daních z příjmů od roku 2014 zcela jednoznačně odděluje nájem (nájemní vztah) od finančního leasingu (dříve označovaného jako finanční pronájem s následnou koupí), když uvádí ( § 21d odst. 3 ZDP ), že na ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Nezdanitelné části základu daně fyzické osobyGarance

31.3.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatníci - fyzické osoby mohou kromě daňové ztráty, darů, podpory výzkumu, vývoje a vzdělávání (blíže viz text  Odčitatelné položky od základu daně z příjmů ) využít i další možnosti a svůj základ daně snížit ještě o další nezdanitelné části základu daně…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Osobní slevy a daňové zvýhodnění fyzických osobGarance

31.3.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martin Děrgel 1. Osobní slevy na dani Výši osobních slev na dani z příjmů fyzických osob pro rok 2021 shrnuje následující tabulka: Druh osobní slevy na dani    V roce 2021   Měsíčně (Kč)   Ročně (Kč)   Základní sleva     2 320      27 840    Sleva na manžela (manželku), pokud jeho (její) vlastní ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Slevy na dani u právnických a fyzických osobGarance

31.3.2021, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Martin Děrgel 1. Přehled slev V současné době zákon o daních z příjmů rozlišuje následující tituly slev na dani: pro poplatníky právnické osoby (PO) i fyzické osoby (FO) : zaměstnávání zdravotně postižených - pevnou částkou na zaměstnance s „lehčím” zdravotním postižením - § 35 odst. 1 písm. a) ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
více článků
Nejčtenější

Podrobnější rozcestník v kontextu s koronavirem

17.3.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo podrobnější rozcestník v kontextu s koronavirem. Kromě odkazů na gestory jednotlivých oblastí, kde najdete detailní informace, obsahuje také potřebná telefonní čísla, kontakty na zdravotní pojišťovny, odkazy na…

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů se posouvá o měsíc a prominutí DPH u respirátorů se prodlužuje o další dva měsíce

15.3.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda dne 8. března 2021 schválila vydání v pořadí 16. generálního pardonu ministryně financí. Ten posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. Dále pardon prodlužuje prominutí DPH na respirátory třídy ochrany FFP2 a…

Jak uplatnit paušální výdaje za rok 2017?

16.1.2018, Zdroj: Česká daňová správa

Podnikatelé a pronajímatelé mají při zpracování daňového přiznání za rok 2017 možnost volby. Buď uplatní nižší paušální výdaje a slevu na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodnění. Musí si…

Nejčastější omyly a nejasnosti ohledně daňových přiznání

26.3.2021, Zdroj: Česká daňová správa

... V čem se nejčastěji chybuje, příp. co bývá nejasné při podávání daňových přiznání k dani z příjmů? Finanční správa při komunikaci s veřejností zaznamenala zvyšující se počet dotazů týkajících se podávání daňových přiznání. V následujícím souhrnu uvádí Finanční správa vybrané nejasnosti, se kterými se ...

Finanční podpory v nouzovém stavu z hlediska daňového

17.3.2021, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství zaznamenalo množící se dotazy veřejnosti v souvislosti s obdrženými příjmy z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu. Otázky se týkají zejména zdanění těchto příjmů a dále…

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 158/2021 Sb. novela vyhl. č. 419/2012 Sb. (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 159/2021 Sb. o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích (vyšlo dne: 8.4.2021 v částce č. 64)
  • 160/2021 Sb. o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 162/2021 Sb. o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
  • 163/2021 Sb. novela vyhl. č. 30/2017 Sb. (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
  • 164/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 14.4.2021 v částce č. 66)
  • 165/2021 Sb. novela vyhl. č. 84/2005 Sb. (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 166/2021 Sb. o vydání cenového rozhodnutí (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 167/2021 Sb. o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novinky v DPH 2021

27.4.2021, On-line, Ing. Michaela Strnadová

Účastníci budou seznámeni s novelou zákona účinnou v roce 2021 a veškerými aktualitami. Dostatečný prostor bude ponechán i dotazům a konzultacím.

IFRS v praxi - dvoudenní

18.5. – 19.5.2021, On-line, Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Cílem webináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.

Účetnictví pro začátečníky

1.6. – 10.6.2021 (1.6.2021, 3.6.2021, 8.6.2021, 10.6.2021), On-line, Ing. Ivana Zatloukalová

Webinář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.).

Rok 2021 se zákonem o DPH - zásadní změny na příkladech a grafech

16.6.2021, On-line, Ing. Jana Ledvinková

Seznámení se zásadními změnami, které již v zákoně o DPH úderem 1. ledna 2021 nastaly a které nás mohou ještě v létě, nebo spíše na podzim roku 2021 potkat.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

23.6.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem webináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Daňový kalendář
duben 2021
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Nejbližší daňová povinnost:
23.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za březen

Další povinnosti tohoto dne...
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
23.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za březen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 21.4.2021
 1 EUR25,89 CZK (-0,01)
 1 USD21,56 CZK (+0,07)
 1 GBP30,02 CZK (+0,01)
 100 RUB28,12 CZK (+0,07)
 100 JPY19,95 CZK (+0,12)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...