Daňový kalendář

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 17.8.2018
 1 EUR25,73 CZK (+0,04)
 1 USD22,58 CZK (-0,02)
 1 GBP28,73 CZK (+0,01)
 100 RUB33,49 CZK (-0,21)
 100 JPY20,46 CZK (+0,07)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,25 % platnost od 3.8.2018
Diskontní sazba0,25 % platnost od 3.8.2018
Lombardní sazba2,25 % platnost od 3.8.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

 

Předpověď počasí

 

 

Nejnovější

Vyřazení majetku v daňové evidenciGarance

31.7.2018, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Cílem tohoto textu je vysvětlit vliv vyřazení hmotného nebo nehmotného majetku na daň z příjmů a zachycení v daňové evidenci. Půjde zejména o to, zda při vyřazení majetku bude položkou snižující základ daně zůstatková, nebo vstupní cena, případně v jaké výši.…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017

Manželé a majetekGarance

30.7.2018, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní institut spoluvlastnictví upravuje nový občanský zákoník, a to v ustanoveních §§ 1115 až 1157 NOZ, právní institut společného jmění manželů je pak upraven v §§ 708 až 753 NOZ.
více Dostupné v časových verzích: 2018

Pozemky v daňové evidenciGarance

27.7.2018, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer
Následující text je věnován rozboru daňového režimu pozemků, a to především se zaměřením na poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci.
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osobGarance

26.7.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
V následujícím textu rekapitulujeme přehled nejdůležitějších změn v zákoně o daních z příjmů pro rok 2018. V závěru textu se pak zabýváme návrhy novel, které se objevily v poslední době v Poslanecké sněmovně, ale jejich projednávání dosud není…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Změny v zákoně o DPHGarance

26.7.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z oblasti DPH připomeneme změny zákona o DPH platné od 1. 1. 2018 či později a také upozorňujeme na výklady správce daně. Zmíníme i připravované změny v DPH (daňový balíček 2019 a další novinky).
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Změny v ostatních daňových zákonechGarance

26.7.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsahem tohoto článku budou vybrané daňové změny u podnikatelů od roku 2018. Změny v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH řeší samostatné texty  Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob  a  Změny v zákoně o DPH , na které tímto odkazujeme.…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2018Garance

26.7.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v roce 2018. V závěru článku se zmíníme i o GDPR, tj. novém nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů,…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Pracovnělékařské služby v daňových nákladech (výdajích)Garance

23.7.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovnělékařské služby (dřívější tzv. závodní preventivní péče) a související otázky jsou upraveny především v těchto předpisech:
více Dostupné v časových verzích: 2018

Výdaje před zahájením podnikáníGarance

7.7.2018, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer
OSVČ zahájila podnikání v říjnu 2017 (registrace na živnostenském úřadu, finančním úřadu atd.). Před tímto datem měla OSVČ již výdaje související s podnikáním, např. výdaje na právní služby, nákup tiskárny a dalšího drobného majetku. Je možné tyto výdaje…
více

Daňové aspekty přechodného ubytování pro zaměstnance

3.7.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Široká paleta zaměstnaneckých benefitů zahrnuje i možnost přechodného ubytování pro zaměstnance. S jakými daňovými aspekty je tento benefit spojen a na co je třeba si dát pozor? Jaké jsou varianty postupu? Dozvíte se dále.
více
Nejčtenější

Odpisy hmotného majetku v daňové evidenciGarance

14.12.2017, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odpisy hmotného majetku (HM) jsou důležitým zdrojem prostředků pro reprodukci tohoto majetku. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek, jehož životnost a použitelnost se předpokládá po dobu více let, je logické, že pořizovací cena takového majetku nemůže být…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Odčitatelné položky od základu daně z příjmůGarance

28.5.2018, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
1. Úvod do problematiky Při stanovení výše daňové povinnosti hrají nezanedbatelnou roli: položky, které zákon o daních z příjmů označuje jako položky odčitatelné od základu daně ( § 34 ZDP a pro právnické osoby i § 20 ZDP ), resp. u fyzických ...
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Věcné břemeno - služebnost - účtováníArchiv

19.7.2015, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak správně účtovat v případě dodatečného zřízení věcného břemene na dobu neurčitou? 1) V roce 2014 zařadil podnik kanalizační přípojku do DHM (daňová odpisová skupina 4). 2) V roce 2015 byla na pozemky ve vlastnictví města uzavřena smlouva ...
více

Přepočet cizích měn na českou měnu v daňové evidenciGarance

22.11.2017, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na osoby, které vedou daňovou evidenci, a nejsou tudíž účetní jednotkou ve smyslu předpisů o účetnictví, se prioritně účetní předpisy nevztahují. Tyto osoby jsou povinny přepočítávat cizí měnu na českou měnu v souladu se zákonem o daních z příjmů. Zákon o…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Změny v ostatních daňových zákonechGarance

26.7.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsahem tohoto článku budou vybrané daňové změny u podnikatelů od roku 2018. Změny v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH řeší samostatné texty  Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob  a  Změny v zákoně o DPH , na které tímto odkazujeme.…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Nejnovější Právní předpisy
 • 173/2018 Sb. novela zák. č. 182/1993 Sb. a č. 250/2016 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 174/2018 Sb. novela zák. č. 586/1992 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 175/2018 Sb. novela zák. č. 128/2000 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 176/2018 Sb. novela zák. č. 500/2004 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 177/2018 Sb. novela zák. č. 311/2013 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 178/2018 Sb. novela zák. č. 104/2013 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 179/2018 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 180/2018 Sb. novela zák. č. 340/2006 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 181/2018 Sb. novela zák. č. 262/2006 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)
 • 182/2018 Sb. novela zák. č. 374/2015 Sb. (vyšlo dne: 16.8.2018 v částce č. 88)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Oceňování v daních a účetnictví
23. 8. 2018, Čtvrtek
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je ucelený rozbor pravidel a postupů oceňování aplikovaných v účetních a daňových předpisech.

Vyplňujte přiznání k DPH a kontrolní hlášení bez chyb
5. 9. 2018, Středa
Mgr. Ing. Alena Dugová

Cílem semináře je vyvarovat se chyb při reportingu v DPH výkazech a eliminovat potenciální dotazy ze strany finančního úřadu.

Účetní a daňové doklady - fakturace 2018 aneb praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH
14. 9. 2018, Pátek
Tomáš Líbal

Cílem semináře je seznámit se změnami, které nastaly při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH v roce 2017 a v 2018.

Zavedení IFRS do účetní praxe
17. 9. 2018, Pondělí
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky s otázkami, které při zavedení IFRS (Mezinárodní standardy účetního výkaznictví) do účetní praxe vznikají a jejich řešením. Dále projít základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy. Tento kurz je vhodným pro první setkání s IFRS nebo naopak pro osvěžení znalostí získaných dříve.

Účetnictví pro začátečníky - dvoudenní
24. - 25. 9. 2018, Pondělí - úterý
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.)

Cestovní náhrady 2018
8. 10. 2018, Pondělí
Jaroslava Pfeilerová

Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení./p>

IFRS v praxi - dvoudenní
17. - 18. 10. 2018, Středa - čtvrtek
Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře se základními rozdíly mezi IFRS a českými účetními předpisy a tyto rozdíly demonstrovat na praktických příkladech, které umožní IFRS aplikovat v praxi. Účastníci budou procházet konkrétní příklad účetní závěrky sestavené podle IFRS, na níž budou jednotlivé požadavky IFRS demonstrovány.