dnes je 21.2.2024

Zatřídění samoobslužné myčky do odpisové skupinyGarance

27.4.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava chybně zařazeného majetku do odpisové skupiny

29.3.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak opravit chybně uplatněné odpisy?

2.3.2016, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové odpisy hmotného majetkuGarance

6.8.2021, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Doba odepisování pronajímaného bytuArchiv

29.8.2019, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpis dronu a výcvik pilota dronuArchiv

10.9.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisy hmotného majetku v daňové evidenciArchiv

18.5.2023, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

Nabíjecí stanice pro elektromobily

6.12.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpevnění pozemku a nové oplocení

24.10.2022, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetkuGarance

20.10.2021, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zvířata u poplatníků vedoucích daňovou evidenciGarance

19.9.2023, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Daňové a účetní dopady pořízení kotle do pronajaté budovy

18.1.2018, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpis vzduchotechniky

12.9.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výměna klimatizace z hlediska daňového

19.7.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisy hmotného majetku

11.12.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zhodnocení a opravy v pronajaté budově

14.8.2019, Mgr. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořízení doplňujících součástí k hmotnému majetku

23.8.2023, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled změn v zákoně o daních z příjmů pro rok 2023

4.1.2023, Zdroj: Česká daňová správa

Pořízení drobného hmotného majetku

30.12.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Logo firmy v daňových nákladech

1.9.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimořádné odpisy nového majetkuArchiv

27.4.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

Majetkový prospěch - jeho vznik a jeho zdaněníArchiv

18.4.2018, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Operativní leasing v nákladech a následný odkup majetku

30.1.2013, Ing. Martin Špád, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uznatelné náklady spojené s pronájmem bytu dle § 9 ZDPArchiv

17.1.2017,  Ing. Eva Sedláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace na nákup strojů

14.9.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek pořízený z dotace

25.7.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořízení nového bezpečnostního systému

23.11.2021, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Instalace klimatizace v pronajatých prostorech

27.5.2015, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické zhodnocení u poplatníků vedoucích daňovou evidenciGarance

24.7.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Odpisy hmotného majetku - sazbyArchiv

9.5.2023, Ing. Jiří Šperl, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

Nákup a prodej v daňové evidenciArchiv

26.9.2014, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční leasing hmotného majetkuArchiv

26.7.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021

Účet 552 - Rezervy podle zvláštních předpisůGarance

9.5.2023, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční leasingGarance

3.7.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční leasing z daňového pohledu od 1. 7. 2017Archiv

6.9.2017, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zůstatková cena hmotného majetku u neúčtujících poplatníkůArchiv

20.7.2022, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

Drobný hmotný majetek v daňové evidenciGarance

26.7.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Automobil - pořízení směnouGarance

15.10.2021, Ing. Pavla Strakošová, Ing. Christian Žmolík, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Daňová optimalizace za rok 2023 při použití automobiluGarance

13.2.2024, Monika Doleželová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vozidlo na alternativní pohon používáno v podnikání - 1. částArchiv

22.9.2015, Ing. Christian Žmolík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisy zděděného nebo darovaného hmotného majetkuArchiv

14.7.2021, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pořízení hmotného majetku v daňové evidenciGarance

25.5.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Automobil v daňových výdajíchArchiv

8.11.2022, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021

Rezervy zákonné v daňové evidenciArchiv

22.12.2015, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v daňovém balíčku 2021

26.11.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Nahrávám...
Nahrávám...