dnes je 29.5.2023

Vzdělávání zaměstnancůGarance

16.5.2023, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro předplatitele: DUV pro živnostníky | DUV pro živnostníky +

Účet 552 - Rezervy podle zvláštních předpisůGarance

9.5.2023, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpisy nehmotného majetkuGarance

17.4.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2021 není nehmotný majetek (NM) pro účely ZDP definován. Historicky jde o návrat ke způsobu, který byl uplatněn již v letech 2001 až 2003, viz následující…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Vánoce 2022 a jejich daňová specifikaGarance

13.12.2022, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vánoce svátky klidu a pohody přicházejí, ale jak pro koho… aneb s nimi přicházejí i určitá daňová specifika …

Závodní stravování - problematika daní z příjmůGarance

8.11.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravování zaměstnanců je možné za splnění stanovených podmínek daňově zohlednit. Vlastní daňový režim je ovlivněn mimo jiné výší příspěvku, formou plnění a způsobem zajištění stravování.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Náklady na legalizaci černé stavby a jejich účtováníGarance

12.10.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro legalizaci černé stavby, která byla postavena již v roce 2002, jsme si nechali zpracovat projektovou dokumentaci ke stavbě. Náklady na dokumentaci jsou necelých 200 000 Kč a přibydou ještě poplatky za vyřízení na úřadě. Chci se zeptat, na jaké účty náklady…

Nájem nemovitých věcíArchiv

10.10.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Je přítelem, kdo oře mé pole a šetří pluh můj” – lidové rčení vzdává hold nejen zemědělcům pachtícím se na cizích lánech a přeneseně i milencům manželek, ale obecně všem oprávněným uživatelům cizích věcí. Sice je dnes hodně v kursu skupování bytů, staveb i…

Škody, náhrady škodGarance

2.11.2017, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Škodou se rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních i subjektivních příčin, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen. Za škodu z daňového hlediska se však nepovažuje poškození majetku v…

Finanční leasingGarance

3.7.2017, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Věcné břemeno - služebnost - účtováníArchiv

19.7.2015, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak správně účtovat v případě dodatečného zřízení věcného břemene na dobu neurčitou?

Odpuštěné penále - účtováníArchiv

16.6.2015, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak mám zaúčtovat odpuštěné penále ze sociálního pojistného za zaměstnance? Jedná se o fyzickou osobu – podnikatele, zapsaného v OR, vedoucího účetnictví. Jaké jsou daňové důsledky?

Přerušení odpisůArchiv

15.4.2015, Ing. Daniela Lampová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné na rok přerušit odpisy auta kvůli ztrátě a další rok pokračovat v odpisování tam, kde jsme skončili, anebo rok přerušení odepíši, ale neuplatním v přiznání?

Operativní leasingArchiv

9.4.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o službu nebo nehmotné aktivum?

5.2.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dilema rozhraní mezi službou a nehmotným aktivem v praxi asi nejpodrobněji řeší MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 38 - Nehmotná aktiva. Cílem tohoto standardu je stanovit pravidla účetního ošetření nehmotných aktiv, kterými se konkrétně jiný standard nezabývá. Tento…

Nahrávám...
Nahrávám...