dnes je 25.5.2024

Aktuální sdělení týkající se kurzových rozdílů

11.3.2024, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství vydává aktuální sdělení k režimu vylučování nerealizovaných kurzových rozdílů dle právní úpravy § 23i a § 23j zákona o daních z příjmů.

Darování nemovitosti v obchodním majetku synovi

20.9.2023, Ing. Zuzana Rylová Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké jsou daňové aspekty darování nemovitosti na straně dárce i obdarovaného, tj. otce i syna?

Úprava konsolidačního balíčku změn pro příští rok

7.9.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které byly předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran.

Účtování o ztracené zásilce

22.6.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fotovoltaika v daňových a účetních souvislostech

25.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak daňově a účetně ošetřit pořízení fotovoltaické elektrárny?

Pořízení nehmotného majetku ve vlastní režii

24.5.2023, Ing. Stanislav Suchan, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled právních předpisů a změn týkajících se podnikatelů od 1. 1. 2023

10.1.2023, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro snazší orientaci v legislativních novinkách přehled změn, které se týkají podnikatelů od 1. ledna 2023.

Dotace na nákup strojů

14.9.2022, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nákup e-shopu

22.6.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtování o stravenkových kartách

31.3.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak účtovat o stravenkových kartách? V praxi se lze setkat s více variantami účtování.

Poplatky na likvidaci a recyklaci elektroodpadu

30.3.2021, Tomáš Líbal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak v účetnictví zachytit poplatky na likvidaci a recyklaci elektroodpadu, které jsou od ledna 2021 upraveny novým zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností?

Odpis věcného břemene

28.3.2017, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak opravit chybně uplatněné odpisy?

2.3.2016, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se může stát, že určitý majetek je zařazen do špatné odpisové skupiny a odpisy jsou tak uplatňovány v nesprávné – nižší výši. Jak tuto skutečnost následně opravit, resp. daňově ošetřit? Jaké jsou zákonné…

Převod zemědělského podniku na osobu blízkou

3.9.2015, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně lze říci, že převod „zemědělského podniku“ na osobu blízkou je od daně z příjmů osvobozen. Je však třeba splnit některé podmínky, aby tomu tak skutečně bylo. Své daňové aspekty má tato transakce i z hlediska DPH a…

Mýty a fakta k elektronické evidenci tržeb

25.6.2015, Zdroj: Česká daňová správa

Ministerstvo financí zveřejnilo některé mýty a fakta týkající se elektronické evidence tržeb, které v poslední době řeší. Připomeňme, že elektronická evidence tržeb má být od příštího roku pro vybrané podnikatele…

Jde o službu nebo nehmotné aktivum?

5.2.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dilema rozhraní mezi službou a nehmotným aktivem v praxi asi nejpodrobněji řeší MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 38 - Nehmotná aktiva. Cílem tohoto standardu je stanovit pravidla účetního ošetření nehmotných aktiv, kterými se konkrétně jiný standard nezabývá. Tento…

Manka a škody

19.12.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Eviduje-li podnikatel manko či škodu, půjde o daňový náklad pouze za splnění podmínek daných zákonem o daních z příjmů.

Nahrávám...
Nahrávám...