dnes je 25.5.2024

Účet 552 - Rezervy podle zvláštních předpisůGarance

9.5.2023, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závodní stravování - problematika daní z příjmůArchiv

8.11.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravování zaměstnanců je možné za splnění stanovených podmínek daňově zohlednit. Vlastní daňový režim je ovlivněn mimo jiné výší příspěvku, formou plnění a způsobem zajištění stravování.…

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021

Dary, darováníGarance

5.8.2022, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti se zrušením daně dědické a darovací se příjmy získané v souvislosti s děděním nebo darováním dostaly do režimu zákona o daních z příjmů. Příjmy získané v souvislosti s děděním nebo darováním se zdaňují v režimu zákona o daních…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Zápůjčky zaměstnancůmArchiv

11.11.2021, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi celou řadu zaměstnaneckých výhod, které může zaměstnavatel poskytnout svým zaměstnancům, patří poskytnutí zápůjčky bez úroku nebo s úrokem nižším než v případě sjednání zápůjčky např. u peněžního ústavu. Majetkový prospěch v podobě ušetřených úroků je…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021

Běžné provozní výdajeArchiv

13.11.2013, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato kapitola je věnována těm nejběžnějším výdajům souvisejícím s provozováním podnikatelské činnosti. Daňový režim těchto výdajů je jistě důležitý pro každého poplatníka, neboť každý poplatník musí mít své sídlo nebo místo podnikání (často v…

DopravaArchiv

27.10.2010, Ing. Ivan Vojtek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Velkou část problematiky týkající se výdajů na dopravu osob popisují hesla  Automobil  a  Cestovní náhrady . V nich jsou rozebrány zejména otázky týkající se dopravy zaměstnanců a dopravy podnikatele – fyzické…

Nahrávám...
Nahrávám...