dnes je 25.5.2024

Input:

Mimořádné odpisy nového majetku

5.5.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.8.7 Mimořádné odpisy nového majetku

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 30a ZDP umožňuje pro nový majetek zařazený v 1. nebo 2. odpisové skupině uplatnit rychlejší způsob odpisování, než je tomu prostřednictvím rovnoměrných nebo zrychlených odpisů.

Úprava lze aplikovat pouze na nový majetek pořízený v určitém období, viz následující tabulka:

2008   2009–30. 6. 2010   1. 7. 2010–2019   2020–2021   2022  
Aplikace mimořádných odpisů není možná.   Aplikace mimořádných odpisů je možná.   Aplikace mimořádných odpisů není možná.   Aplikace mimořádných odpisů je možná.   Aplikace mimořádných odpisů není možná.  

Komentář:

Mimořádné odpisy jsou jedním z opatření, které poslanci přijali kvůli snížení dopadů hospodářské krize v roce 2009 a epidemie koronaviru v letech 2020 a 2021. Proto je aplikace možná pouze na přechodnou dobu a pouze u nového majetku (může uplatnit pouze jeho první odpisovatel).

Hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině lze pomocí mimořádných daňových odpisů odepsat do nákladů rovnoměrně bez přerušení za 12 měsíců.

Hmotný majetek zařazený v 2. odpisové skupině lze pomocí mimořádných daňových odpisů odepsat do nákladů za 24 měsíců, a to:

  • za prvních 12 měsíců rovnoměrně bez přerušení do výše 60 % vstupní ceny a

  • za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců rovnoměrně bez přerušení do výše 40 % vstupní ceny.

Další pravidla pro aplikaci mimořádných odpisů:

  • mimořádné odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce,

  • povinnost zahájit odpisování je počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování,

  • při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající

Nahrávám...
Nahrávám...