dnes je 25.5.2024

Input:

Výdaje zaměstnavatele na stravování zaměstnanců

6.5.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.12.12 Výdaje zaměstnavatele na stravování zaměstnanců

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 4) uvádí mezi výdaji (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců také výdaje vynaložené na stravování zaměstnanců:

1993–1994   1995–2020   2021–2023   2024  
 • výdaje na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin),

 • příspěvky na stravování prostřednictvím jiných subjektů jako nepeněžní plnění až

  • - do výše 55% ceny hlavních nebo přesnídávkových jídel.
 
 • výdaje na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin),

 • příspěvky na stravování prostřednictvím jiných subjektů jako nepeněžní plnění až

  • - do výše 55% ceny 1 jídla za 1 směnu,

  • - max. 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.
 
 • výdaje na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin),

 • příspěvky na stravování prostřednictvím jiných subjektů jako nepeněžní plnění až

  • - do výše 55% ceny 1 jídla za 1 směnu,

  • - max. 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě 5 až 12 hodin,

 • peněžitý příspěvek na stravování.

 
 • výdaje na provoz vlastního stravovacího zařízení (bez omezení),

 • příspěvky na stravování prostřednictvím jiných subjektů jako nepeněžní plnění (bez omezení)

 • peněžitý příspěvek na stravování (bez omezení).

 

Komentář:

V letech 2017 až 2023 bylo možné příspěvek na stravování (nepeněžní a od roku 2021 i peněžitý) uplatnit jako výdaj (náklad) jen za podmínky, pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvala aspoň 3 hodiny.

V letech 2006 až 2023 bylo možné poskytnout další nepeněžní příspěvek na stravování jako daňový u zaměstnavatele, pokud délka směny zaměstnance v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce,

Nahrávám...
Nahrávám...