dnes je 20.7.2024

Input:

Změny konsolidačního balíčku definitivně prošly

21.6.2024, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Avizované změny, které měly opravit a doplnit některé body nové legislativní úpravy, kterou přinesl od roku 2024 tzv. konsolidační balíček, byly definitivně přijaty. Přináší je nový zákon č. 163/2024 Sb., který je (až na výjimky) účinný od 1. 7. 2024.

Změny v oblasti dohod o provedení práce (DPP)

Zákon č. 163/2024 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů dne 19. 6. 2024, přináší změny konsolidačního balíčku v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a dohod o provedení práce.

Změny jsou časově rozděleny do dvou fází:

  • „registrační a ohlašovací“ fáze od července 2024. Nová právní úprava zavádí evidenci všech DPPměsíční hlášení příjmů z těchto dohod.
  • Od ledna 2025 fáze sjednocení úpravy DPP s úpravou běžných pracovních poměrů/dohod pracovní činnosti (DPČ) a zavedení režimu tzv. oznámené dohody.

Konkrétně:

  • Od 1. 7. 2024 máte povinnost registrace všech dosud nepojištěných DPP.
  • Od 1. 8. 2024 zasíláte pravidelně hlášení o příjmech všech jednotlivých zaměstnanců na DPP.
  • Do konce roku 2024 nadále platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10 000 Kč.
  • Od 1. 1. 2025 budete mít možnost uplatnit režim tzv. oznámené dohody, při kterém lze využívat u DPP vyšší limit pro účast na pojištění a placení pojistného. Jinak budou pro DPP platit obdobné podmínky jako pro pracovní poměry či dohody o pracovní činnosti.

Podrobnosti k výše uvedeným změnám jsou v článku Nové povinnosti v oblasti evidence dohod o provedení práce.

S aplikací legislativních novinek týkajících se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a při rozhodování mezi pracovním poměrem, DPČ a DPP může pomoci také nový e-dokument Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Změny v oblasti daně z příjmů

Zákon č. 163/2024 Sb. novelizuje i zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.). Mění např. tato ustanovení:

  • § 4b odst. 2 a 3, řešící oznamovací povinnost fyzické osoby v případech, kdy je osvobození příjmů (zejména z prodeje nemovitých věcí) vázáno na vynaložení takto osvobozených prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby.
  • § 6 odst. 3 a nový odst. 17 – řešící
Nahrávám...
Nahrávám...