dnes je 25.5.2024

Input:

Výdaje zaměstnavatele na stravování zaměstnanců

10.5.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.12.12 Výdaje zaměstnavatele na stravování zaměstnanců

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 4) uvádí mezi výdaji (náklady) na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců také výdaje vynaložené na stravování zaměstnanců:

1993–1994   1995–2020   2021  
 • výdaje na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin),

 • příspěvky na stravování prostřednictvím jiných subjektů jako nepeněžní plnění až

 • - do výše 55% ceny hlavních nebo přesnídávkových jídel.
 
 • výdaje na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin),

 • příspěvky na stravování prostřednictvím jiných subjektů jako nepeněžní plnění až

 • - do výše 55% ceny 1 jídla za 1 směnu,
 • - max. 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) ZDP při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.
 
 • výdaje na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin),

 • příspěvky na stravování prostřednictvím jiných subjektů jako nepeněžní plnění až

 • - do výše 55% ceny 1 jídla za 1 směnu,
 • - max. 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě 5 až 12 hodin,
  • peněžitý příspěvek na stravování.

 

Komentář:

Od roku 2017 lze příspěvek na stravování uplatnit jako výdaj (náklad) jen za podmínky, pokud přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny.

Od roku 2006 lze poskytnout další nepeněžitý příspěvek na stravování, který bude u zaměstnavatele daňovým výdajem, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je

Nahrávám...
Nahrávám...