dnes je 5.8.2020

Input:

Novela zákona o spotřebních daních v návaznosti na koronavirus

11.5.2020, Zdroj: MF, Verlag Dashöfer

Ve zkráceném projednání v rámci legislativní nouze byly schváleny změny v zákoně o spotřebních daních. Novela vychází ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2020 Sb. a její obsah lze zjednodušeně shrnout takto: „vylité pivo“ bude osvobozeno od daně, prodlouží se lhůta pro doprodej cigaret i pro nárokování vratky daně ze zelené nafty.

Poslanecká sněmovna schválila prodloužení lhůty pro skladování a doprodej krabiček cigaret s tabákovou nálepkou „V“ odpovídající staré sazbě spotřební daně o jeden měsíc, konkrétně do 30. června 2020. Tato úprava zákona reaguje na nutnost uzavření provozoven vyplývající z nařízení vlády a na související změnu chování zákazníků. Cílem opatření je dát prodejcům více času na doprodej a stažení „starých“ cigaret a podpořit co možná nejplynulejší přechod na prodej krabiček s nálepkou „Z“ odpovídající již novým sazbám spotřební daně z tabákových výrobků účinných od 1. března 2020. Současně Poslanecká sněmovna schválila i pozměňovací návrh Ministerstva financí, který prodlužuje dobu stahování cigaret z oběhu o jeden měsíc.

Ministerstvo financí připravilo k projednání i další pozměňovací návrhy. Jeden z nich reaguje na situaci, kdy v důsledku šíření koronavirové epidemie došlo k negativním dopadům na podnikání pivovarů a restaurací. Ty byly v důsledku nouzového stavu postaveny do situace, kdy nemají odbyt pro své pivo, z něhož již zaplatily spotřební daň. Po vyhlášení nouzového stavu ho již ale nemohly dodat svým odběratelům, případně spotřebitelům, a tím dochází k jeho neprodejnosti z důvodu blížícího se konce trvanlivosti. Řada pivovarů se proto rozhodla zdaněné pivo zlikvidovat.

„Odvádět spotřební daň z vylitého