dnes je 25.5.2024

Input:

Mimořádné odpisy nového majetku

7.6.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.8.7 Mimořádné odpisy nového majetku

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 30a ZDP umožňuje pro nový majetek zařazený v 1. nebo 2. odpisové skupině uplatnit rychlejší způsob odpisování než je tomu prostřednictvím rovnoměrných nebo zrychlených odpisů.

Úprava lze aplikovat pouze na nový majetek pořízený v určitém období, viz následující tabulka:

2008   2009–30. 6. 2010   1. 7. 2010–2019   2020–2021  
Aplikace mimořádných odpisů není možná.   Aplikace mimořádných odpisů je možná.   Aplikace mimořádných odpisů není možná.   Aplikace mimořádných odpisů je možná.  

Komentář:

Mimořádné odpisy jsou jedním z opatření, které poslanci přijali kvůli snížení dopadů hospodářské krize v roce 2009 a epidemie koronaviru v roce 2020. Proto je aplikace možná pouze na přechodnou dobu a pouze u nového majetku (může uplatnit pouze jeho první odpisovatel).

Hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině lze pomocí mimořádných daňových odpisů odepsat do nákladů rovnoměrně bez přerušení za 12 měsíců.

Hmotný majetek zařazený v 2. odpisové skupině lze pomocí mimořádných daňových odpisů odepsat do nákladů za 24 měsíců, a to:

  • za prvních 12 měsíců rovnoměrně bez přerušení do výše 60 % vstupní ceny a

  • za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců rovnoměrně bez přerušení do výše 40 % vstupní ceny.

Další pravidla pro aplikaci mimořádných odpisů:

  • mimořádné odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce,

  • povinnost zahájit odpisování je počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování,

  • při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období,

  • odpisy

Nahrávám...
Nahrávám...