dnes je 27.9.2020

Input:

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

17.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1
Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

Následující text se zaměřuje nejen na rozbor schválených legislativních změn, které od roku 2020 platí pro fyzické osoby v oblasti daně z příjmů, ale zmiňuje i novinky, které dosud schváleny nebyly, ale o kterých se stále jedná. Prostor je však věnován i mimořádným opatřením, která byla přijata v souvislosti s epidemií COVID-19, a to vč. kompenzačního bonusu.

1. Co je schválené

Tři plus jedna novela

Změn v zákoně o daních z příjmů pro rok 2020 není mnoho, a to přesto, že od 1. 1. 2020 jsou účinné hned tři novely nebo jejich části:

 • některá ustanovení novely zákonem č. 80/2019 Sb., tedy pozdě přijatého balíčku změn pro rok 2019, o kterém jsme se zmiňovali již v předchozí verzi tohoto článku,

 • novela zákonem č. 125/2019 Sb., která měla zdanit církevní náhrady, ale po zásahu ústavního soudu byla zrušena, a

 • novela zákonem č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů.

Zaměříme se jen na změny dané poslední ze zmíněných novel, které však nejsou příliš velké. Čtvrtou novelu zákonem č. 299/2020 Sb., účinnou od 1. 7. 2020, probíráme v části věnované opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru.

Omezení osvobození výher

Novelou dochází k omezení osvobozených výher z účtenkové loterie podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Po úpravě v § 4 odst. 1 písm. f) ZDP bod 4 budou zdaněny výhry nad 1 000 000 Kč. Neosvobozená výhra bude coby ostatní příjem (§ 10 odst. 1 písm. ch) ZDP) podléhat zvláštní sazbě daně (srážkové dani) ve výši 15 %. Jen na okraj doplňujeme, že současné ceny v účtenkové loterii tuto hranici nepřevyšují.

Podobné omezení osvobození je v případě osvobození výher z legálních hazardních her do § 10 odst. 3 písm. b) ZDP.

V případě tuzemských výher z loterií a tombol je princip stejný jako u účtenkové loterie. Pokud výše jednotlivé výhry přesáhne 1 000 000 Kč, zdaní se výhra z tuzemských zdrojů v rámci ostatních příjmů fyzické osoby zvláštní sazbou daně (srážkovou daní) ve výši 15 %.

V souvislosti se srážkovou daní bylo doplněno do § 36 odst. 7 ZDP, že šťastný výherce se může rozhodnout, že zdaní příjem z výher z loterií a tombol z tuzemských zdrojů v rámci svého daňového přiznání, což mu může umožnit uplatnit oproti dani slevy na dani nebo daňové zvýhodnění. Srážková daň bude v takovém případě započtena na daň.

U výher z loterií a tombol zahraničních zdrojů se výhry nad 1 000 000 Kč zdaní jako ostatní příjem v rámci daňového přiznání (oproti příjmu nejsou přípustné žádné výdaje).

V případě výher z jiných legálních hazardních her se bude sledovat úhrn výher podle jednotlivého druhu hazardní hry, a pokud snížení o úhrn vkladů přesáhne příjem 1 000 000 Kč, bude takový příjem zdaněn v rámci ostatních příjmů (jelikož se neaplikuje srážková daň, výherce bude muset podat daňové přiznání). Překročení částky 1 000 000 Kč se bude sledovat samostatně pro:

 • kursové sázky a totalizátorové hry,

 • technické hry,

 • živé hry s výjimkou turnaje živé hry,

 • turnaje živé hry a turnaje malého rozsahu a

 • jiné hazardní hry než uvedené v předchozích bodech (a než loterie a tomboly).

2. Změny v důsledku růstu průměrné a minimální mzdy

Změny v důsledku zvýšení průměrné mzdy

V důsledku zvýšení průměrné mzdy (viz nařízení vlády č. 260/2019 Sb.) se v roce 2020 opět zvýšila hranice pro aplikaci solidární daně, a to v porovnání s předchozím rokem takto:

Platí pro rok   Roční limit   Měsíční limit  
2019   1 569 552 Kč   130 796 Kč  
2020   1 672 080 Kč   139 340 Kč  

Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy

Nařízením vlády č. 347/2019 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2020 zvýšena minimální mzda z 13 350 Kč na 14 600 Kč za měsíc (vzrůstají i hodinové sazby, to ale nemá na daň z příjmů vliv). Změna se od roku 2020 promítne do následujících ustanovení zákona o daních z příjmů:

 • zvyšuje se strop pro slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení (§ 35bb ZDP) z 13 350 Kč na 14 600 Kč, protože oním stropem je právě minimální mzda,

 • limit pro osvobození příjmů z pravidelně vyplácených důchodů (podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP), který je stanoven podle 36násobku minimální mzdy, vzrostl z částky  480 600 Kč na 525 600 Kč,

 • vyplácení daňového zvýhodnění na děti poskytovaného formou daňového bonusu je podmíněno:

  • - obecnou podmínkou pro výplatu (dle § 35c odst. 4 ZDP), kdy výše příjmu (podle §§ 6 a 7 ZDP) je alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy k 1. 1., což znamená zvýšení hranice z 80 100 Kč na 87 600 Kč, a
  • - zvýšila se i hranice umožňující výplatu měsíčního bonusu u zaměstnance z 6 675 Kč na 7 300 Kč (§ 35d odst. 4 ZDP požaduje příjem alespoň ve výši poloviny minimální mzdy k 1. 1.).

3. Související výklady správce daně

Málo změn v ZDP zároveň znamená i to, že se na webových stránkách Finanční správy v souvislosti s novelami neobjevila žádná doplňující sdělení. Přesto uvádíme několik informací publikovaných správcem daně k uzavírání roku 2019, a to konkrétně:

 • Pokyn GFŘ D-42, kterým se stanovují jednotné kurzy za zdaňovací období 2019 podle § 38 ZDP.

 • Jako každoročně přichází GFŘ s textem nazvaným Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019, ve kterém uvádí nejčastější dotazy a odpovědi ke zdaňování fyzických osob. Text ze 7. 1. 2020 je aktualizován ve vztahu k podávání daňových přiznání za rok 2019.

4. Návrhy na změny dosud neschválené

Dále upozorňujeme na připravované změny, a to na základě novel zákona o daních z příjmů, které jsou aktuálně stále projednávány. V jaké podobě tedy budou (či nebudou) schváleny, to zatím nelze odhadnout.

Majetková přiznání

Sněmovní tisk 231 (ke dni zveřejnění tohoto článku v 1. čtení) je pokusem skupiny poslanců zrušit ustanovení ZDP věnující se majetkovým přiznáním, tedy přesněji řečeno má jít o zrušení §§ 38x až 38ze ZDP řešících proces od výzvy správce daně k prokázání příjmů až po povinnost podat prohlášení o majetku (v situaci, kdy fyzická osoba příjmy na základě výzvy neprokáže).

Superhrubá mzda a solidární zdanění

Sněmovní tisk 254 (ke dni zveřejnění tohoto článku v 1. čtení) je pokusem jiné skupiny poslanců zrušit superhrubou mzdu a solidární zvýšení daně. Stejně jako u předchozího sněmovního tisku ani v tomto případě neočekáváme, že by změna prošla.

Základní sleva na poplatníka

Sněmovní tisk 464 (ke dni zveřejnění tohoto článku v 1. čtení) navrhuje zvýšit základní slevu na poplatníka ze současných 24 840 Kč na 30 000 Kč. Stejným způsobem by se podle návrhu měla zvýšit i sleva na dani na manžela/manželku bez zdanitelných příjmů.

Součástí tohoto sněmovního tisku je ještě návrh na omezení osvobození příjmu z úplatného převodu cenného papíru po třech letech držby (§ 4 odst. 1 písm. x) ZDP); podle návrhu by se osvobození týkalo jen části příjmu do 20 000 000 Kč.

Balíček změn v souvislosti s implementací předpisů EU

Od srpna minulého roku Sněmovna projednává sněmovní tisk 572 (ke dni zveřejnění tohoto článku prošel 3. čtením a čeká na projednání v Senátu), který přináší vládní návrh zákona, kterým se mají změnit některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění.

Tak trochu „šalamounské” označení novely naznačuje, že se na jedné straně jedná o nutné přijetí změn daných legislativou EU do českého práva, na druhé straně však (po podrobnějším prozkoumání) zjišťujeme, že ve spoustě případů jde také o opravy toho, co již bylo schváleno dříve (zejména novelou č. 80/2019 Sb.).

Návrh obsahuje 23 změnových bodů a 6 bodů přechodných ustanovení, přičemž podnikajících fyzických osob by se měly dotknout zejména následující změny:

 • - V § 37 ZDP je navržen nový pojem „mezinárodní smlouva”, jehož cílem je jasně definovat vztah tuzemské úpravy k mezinárodním smlouvám (což dosud není provedeno zcela vyhovujícím způsobem). Bude se jí rozumět taková mezinárodní smlouva, která:
  • - je součástí právního řádu České republiky, přitom
  • - na zákon upravující zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k jurisdikci, která není státem, se pro účely daní z příjmů bude hledět jako na mezinárodní smlouvu upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů.
 • - Navazující úprava odstavce 13 v rámci § 6 ZDP (příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí) pak způsobí, že:
  • - postup zohledňující zdanění příjmů ze závislé činnosti v zahraničí bude vázán na existenci mezinárodní smlouvy upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů (obecně totiž mohou existovat smlouvy, které řeší jen některé příjmy, třeba i mimo daň z příjmů fyzických osob), která navíc je prováděna (tj. nestačí jen, aby vstoupila v platnost),
  • - znění má být upraveno tak, aby bylo zřejmé, že nelze nezapočíst daň uhrazenou v zahraniční a v návaznosti na to si o ni snížit v následujícím roce tyto příjmy ze zahraničí,
  • - pokud bude aplikována v zahraničí daň vyšší než maximálně možná dle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, nebude moci provést poplatník snížení příjmů o částku nad limit, ale bude muset nadlimitní částku vymoci v zahraničí (např. žádostí o refundaci neoprávněně vybrané daně).

Princip zmíněný v posledních dvou odtrzích má být promítnut i do ustanovení § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP, které upravuje podmínky pro daň zaplacenou v zahraničí, chceme-li ji uplatnit jako daňový výdaj.

Návrh účinnosti změn byl posunut na první den měsíce následujícího po vyhlášení novely.

5. Novinky v souvislosti s epidemií koronaviru

Prominutí sankcí v souvislosti s přiznáním za rok 2019

Vzhledem k epidemii koronaviru a vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a opatřením Vlády České republiky a některých ministrů bylo jasné, že poplatníci budou mít problémy se zpracováním a podáním daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 v termínu do 1. 4. 2020. I když bylo možností požádat správce daně o prodloužení termínu k podání přiznání (podle § 36 DŘ), a mnozí poplatníci toto i učinili, je zřejmé, že jde o řešení hodně administrativně náročné.

Proto byl původní termín 1. 4. 2020 ponechán a ministryně financí rozhodla o prominutí sankcí, a to o:

 • prominutí pokuty za opožděné podání daňového přiznání za rok 2019 a

 • prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky (pokud by poplatník žádal o posečkání s platbou daně) v důsledku pozdní platby daně plynoucí z přiznání,

v obou případech za předpokladu, že bude příslušná povinnost (podání přiznání a doplacení daně) splněna nejpozději do 18. 8. 2020 (jde o prodloužení původně uvedeného termínu do 1. 7. 2020).

Toto prominutí sankcí je automatické, nemusí se o to žádat! Důležité ale je, že vzniklo v souvislosti s epidemií koronaviru (to ale správce nebude prověřovat).

Protože se může stát, že fyzická osoba bude chtít v rámci přiznání za rok 2019 změnit způsob vykazování výdajů (z procentních na skutečné nebo obráceně), pamatuje rozhodnutí ministryně financí i na případné podávání dodatečných daňových přiznání za rok 2018 z těchto důvodů (viz § 23 odst. 8 ZDP). Také v těchto případech jsou prominuty sankce (pokuta za podání takového přiznání a úrok z prodlení při doplácení daně), opět za předpokladu, že bude podání učiněno a případný rozdíl na dani doplacen do 18. 8. 2020.

Prominutí sankcí při pozdějším podání přiznání nebo doplacení daně než 18. 8. 2020 by muselo být řešeno individuální žádostí. Poplatníci, kteří nestihnou ani termín 18. 8. 2020, by ještě mohli požádat podle § 37 DŘ o navrácení lhůty v předešlý stav, ale to už pro ně může být komplikovanější řešení a správce daně by nemusel žádosti vyhovět (i když se domníváme, že pro poplatníky přímo nakažené koronavirem by žádost byla vyřízena kladně).

Vyúčtování závislé činnosti

Zaměstnavatelé měli kromě podávání svého přiznání ještě povinnost podat za uplynulý rok 2019 vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, a to:

 • do 1. 3. (resp. 20. 3., pokud podávají elektronicky) vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané zálohově a

 • do 1. 4. vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkovou daní.

Rozhodnutími ministryně financí byly v těchto případech stanoveny delší termíny, které nepovedou k uložení pokuty. V prvém případě (zálohově srážená daň) je prominuto penále při podání vyúčtování do 31. 5. 2020, ve druhém případě (vyúčtování daně vybírané srážkou) při podání do 1. 7. 2020.

Prominutí zálohy splatné 15. 6. 2020

Jelikož je zřejmé, že jsou příjmy mnoha podnikatelů narušeny opatřeními v souvislosti epidemií koronaviru (např. museli zavřít své provozovny, a navíc stále platí mzdy zaměstnancům), rozhodla ministryně financí o další úlevě, a to prominutí zálohy na daň z příjmů splatné do 15. 6. 2020.

V termínu do 15. 6. 2020 by byla splatná záloha poplatníků, kteří mají zdaňovací období rovné kalendářnímu roku, a kteří platí pololetní nebo čtvrtletní zálohy (podle pravidel v § 38a ZDP). V tomto případě žádný termín pro zaplacení zálohy není. Platí, že nebyla-li tato záloha placena, tak nevadí, vše se vyřeší až v rámci doplatku podle daňového přiznání za rok 2020.

Právní rámec rozhodnutí

Ještě zmiňme, že veškeré v předchozím popsané úlevy jsou stanoveny podle § 260 DŘ. Příslušné rozhodnutí ministryně financí musí být zveřejněno ve finančním zpravodaji. V předchozích případech se tak stalo prostřednictvím Finančního zpravodaje č. 4/2020, č. 5/2020 a č. 9/2020. Doplňme jen, že finanční zpravodaje již nejsou