dnes je 27.9.2022

Input:

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2015

7.1.2015, Zdroj: VZP

Pro všechny měsíce roku 2015 se zvyšuje minimální měsíční záloha na pojistné osob samostatně výdělečně činných na 1 797 Kč. Mění se i minimální částky pojistného u zaměstnanců a výše platby pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů.

Minimální vyměřovací základ

Minimální vyměřovací základ OSVČ představuje dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2015 činí průměrná měsíční mzda 26 611 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro všechny měsíce roku 2015 je tudíž 13 305,50 Kč. Z toho je (po zaokrouhlení) minimální měsíční záloha na pojistné rovna částce 1 797 Kč (v roce 2014 činila minimální záloha 1 752 Kč).

Zálohu ve výši 1 797 Kč musí poprvé za leden 2015 uhradit OSVČ, které podle Přehledu za rok 2013 platily v roce 2014 zálohy nižší než 1 797 Kč (s výjimkou osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ) a také OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost.

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců, resp. zaměstnavatelů je navázán na minimální mzdu. Nařízením vlády č. 204/2014 Sb. ze dne 15. 9. 2014 dochází od 1. ledna 2015 ke zvýšení minimální mzdy z částky 8 500 Kč na 9 200 Kč. Pojistné z tohoto vyměřovacího základu činí 1 242 Kč (v roce 2014 platila minimální výše pojistného 1 148 Kč). Tato změna ovlivní platbu pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2015

Nahrávám...
Nahrávám...