dnes je 20.9.2020

Input:

Změny v ostatních daňových zákonech

16.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3
Změny v ostatních daňových zákonech

RNDr. Ivan Brychta

Jak již z názvu tohoto článku plyne, obsahem tohoto rozboru budou vybrané daňové změny u podnikatelů pro rok 2017. Připomeneme také krátce klíčové novinky účinné již od konce minulého roku. Změny v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH řeší samostatné texty Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob a Změny v zákoně o DPH, na které tímto odkazujeme. V tomto textu se konkrétně zaměříme na novely zákona o spotřebních daních, zákon o evidenci tržeb, novelu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí a novelu daňového řádu.

Novely zákona o spotřebních daních

Zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) doznává několika změn.

Pokračuje plánované zvýšení daně z cigaret, schválené již v roce 2015, viz následující tabulka.

sazba daně pro:   2016   2017   2018  
cigarety(proc.část, minim.)   1,39 Kč/ks(27 %, 2,52 Kč/ks)   1,42 Kč/ks(27 %, 2,57 Kč/ks)   1,46 Kč/ks(27 %, 2,63 Kč/ks)  
doutníky, cigarilos   1,64 Kč/ks   1,67 Kč/ks   1,71 Kč/ks  
tabák ke kouření   2 142 Kč/kg   2 185 Kč/kg   2 236 Kč/kg  

Druhá novela (zákonem č. 453/2016 Sb. na základě sněmovního tisku č. 839) přináší rozšíření okruhu činností, na které lze uplatnit nárok na vrácení daně z minerálních olejů (tzv. zelené nafty). Definice zemědělské prvovýroby se dosud týkala jen rostlinné výroby, nově však obsahuje:

 • od 1. 3. 2017 rovněž i živočišnou výrobu, konkrétně chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat; nárok vzniká (dle přechodných ustanovení) i zpětně za rok 2016, musí však být uplatněn v přiznání za březen 2017;

 • od 1. 7. 2017 rovněž i rybářství.

Související změna u fyzických osob posouvá nejzazší okamžik pro uplatnění nároku na šest měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé (u právnických osob zůstává původní dvouměsíční lhůta). To znamená, že nárok za zdaňovací období březen 2017 je nutné u fyzických osob uplatnit do 26. 10. 2017.

Zajímavé je i to, že zákon přináší odlišné sazby pro vrácení podle „druhů” zemědělské prvovýroby.

Zákon o dani z hazardních her

Novým daňovým zákonem je zákon č. zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (viz sněmovní tisk č. 579), který nabyl účinnosti 1. 1. 2017 v souvislosti s novým zákonem o hazardních hrách (č. 186/2016 Sb.). Jeho bližším rozborem se ale zde nebudeme zabývat (provozovat hazardní hry mohou v České republice pouze právnické osoby).

Zákon o evidenci tržeb

Určitě musíme zmínit nový zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb.

Evidovaná tržba

Co se vlastně rozumí pod pojmem evidovaná tržba? Zákon tím chápe platbu, která:

 • splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a

 • která zakládá rozhodný příjem

Dále uvádí, že evidovanou tržbou je také platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a je:

 • určena k následnému čerpání nebo zúčtování, které zakládají rozhodný příjem, nebo

 • následným čerpáním nebo zúčtováním té platby, která zakládá rozhodný příjem,

což vlastně znamená, že se i u účtujících poplatníků bude posuzovat tak, jako kdyby účetnictví nevedli (tedy bez ohledu na to, zda již byla zdaněna či nikoliv).

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu bude splňovat platba poplatníkovi, která je uskutečněna v hotovosti. To je zcela logické, neboť zde může docházet ke krácení a je tedy nutné takové tržby sledovat. Zákon ale počítá se sledováním také v případech přijetí tržeb:

 • bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (čímž se rozumí např. inkaso nebo platba kartou),

 • šekem, směnkou,

 • v jiných formách, které mají charakter obdobný formám jako předchozí případy (např. dárkové karty, žetony nahrazující měnu, poukázky na zboží, stravenky apod.), nebo

 • započtením kauce či obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby uvedených v předchozím.

Zjednodušeně řečeno evidovanou tržbou nebude ta, která přijde převodem na bankovní účet poplatníka.

Rozhodný příjem

Rozhodný příjem bude u poplatníka daně z příjmů fyzických osob brán jako jeho příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním (tj. podle § 7 ZDP), s výjimkou příjmu, který

 1. není předmětem daně z příjmů,
 2. je z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělý nebo
 3. podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.

I u fyzických osob, které povedou účetnictví, se na jejich příjem bude hledět tak, jako kdyby nebyly účetní jednotkou a účetnictví nevedly. Pokud ale bude fyzická osoba společníkem v.o.s. nebo komplementářem k.s., pak evidenci tržeb povede v.o.s. či k.s., a nikoliv fyzická osoba (která nakonec příjem zdaní).

K výjimkám z rozhodného příjmu (ad 1 až 3 výše) doplňme, že:

 • v praxi bude dělat asi potíže, že z rozhodného příjmu nejsou vyjmuty příjmy u fyzické