dnes je 30.9.2022

Input:

Změny v dani z příjmů fyzických osob zákonem č. 80/2019 Sb.

9.4.2019, Zdroj: Česká daňová správa

Dnem 1. 4. 2019 nabývá účinnosti zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (tzv. daňový balíček 2019), který novelizuje mimo jiné i ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů" nebo "ZDP"). Níže následuje výčet nejdůležitějších změn týkajících se daně z příjmů fyzických osob.

Daň z příjmů fyzických osob

Změna limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou

Od 1. 5. 2019 dochází v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů ke změně limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou stanoveného v § 6 odst. 4 písm. b). V případě, že poplatník neučinil u plátce prohlášení k dani, jsou příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené plátcem po zvýšení podle odst. 12 samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou, jedná-li se o příjmy nepřesahující v úhrnné výši u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Zdanění srážkovou daní se tak již nebude odvíjet od pevné hranice dané částkou 2 500 Kč jako dosud, ale je nově omezeno částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění, která činí v současné době 3 000 Kč. V případě příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce zůstává zachován limit pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou srážkou ve výši 10 000 Kč od téhož plátce za kalendářní měsíc.

Změna u výdajových paušálů

V ustanovení § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů dochází ke změně u výdajových

Nahrávám...
Nahrávám...