dnes je 29.9.2022

Input:

Výše zdravotního pojištění v roce 2021

8.12.2020, Zdroj: VZP

O 41 korun se zvyšuje částka, kterou budou platit jako minimální zálohu v roce 2021 osoby samostatně výdělečně činné – od platby za leden 2021 je stanovena na 2 393 Kč místo dosavadních 2 352 Kč. Zvyšují se ale i další částky.

OSVČ

Výše minimální zálohy OSVČ se každý rok mění, protože je navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství. Pro rok 2021 činí průměrná měsíční mzda 35 441 Kč, takže již od 1. 1. 2021 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 393 Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 352 Kč, případně platí více než tuto částku, ale míň než 2 393 Kč.

Povinnost dodržet minimální vyměřovací základ nemají např. OSVČ, za které zároveň platí pojistné stát (důchodci, studenti aj.). Zálohy jako OSVČ však platit musí, a to ve výši vypočtené podle svých skutečných příjmů a výdajů. Zálohy na pojistné neplatí jen tzv. "OSVČ vedlejší", tedy ten, kdo je po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem jeho příjmů – odvádí až pojistné ve výši vypočtené v každoročním přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Částku v nové výši 2 393 Kč je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Termín splatnosti je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu tedy musí OSVČ odvést od 1. ledna do 8. února.

Připomínáme, že v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným při epidemii onemocnění COVID-19 byla v roce 2020 novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění všem OSVČ od března do srpna 2020 odpuštěna platba záloh na zdravotní pojištění až do výše stanoveného minimaOSVČ, které měly platit měsíční zálohy vyšší než minimální, musí tedy za měsíce březen až srpen 2020 zaplatit rozdíl mezi výší své

Nahrávám...
Nahrávám...