dnes je 29.9.2022

Input:

Řešené dotazy ke kompenzačnímu bonusu za druhé kompenzační období

13.5.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Novelizací zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (zákonem č. 234/2020 Sb.), bylo poskytování tzv. kompenzačního bonusu prodlouženo i za druhé bonusové období od 1. 5. do 8. 6. 2020. Níže naleznete některé odpovědi na dotazy vztahující se k této problematice.

Úvodem nejprve připomeňme, že přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, tzv. Pětadvacítka, funguje rychle a flexibilně. Žadatel může velmi jednoduše požádat, třeba i e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením, že byl v daném období poškozen v důsledku koronaviru. K žádosti jen připíše svůj bankovní účet a odešle ji na příslušný finanční úřad, který ji v řádu dnů poškozenému proplatí. Žádat bylo původně možné o podporu 500 Kč denně za období od 12. března do 30. dubna, tedy v maximální výši 25 000 Kč. Z důvodu prodloužení nouzového stavu a tím i pokračujícího uzavření provozoven ale Ministerstvo financí připravilo novelu zákona, díky níž mohou poškozené OSVČ i nadále žádat o 500 Kč denně i v prodlouženém období od 1. května do 8. června, maximálně tedy o 19 500 Kč. Stačí jen vyplnit stejně jednoduchý formulář a podepsat nové čestné prohlášení, že jste byl i nadále poškozen koronavirem. Ani otevření provozovny přitom nemusí být překážkou v čerpání podpory.

Aktuální informace lze získat také zde

A nyní ke konkrétním dotazům a jejich řešením.

1. Obdržela jsem kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Prý bude podpora podnikatelů z programu Pětadvacítka pokračovat? Jsem kadeřnice a budu moci otevřít provozovnu někdy koncem května. Mohu znovu požádat o kompenzační bonus a za jaké období, když předpokládám, že činnost někdy kolem 25. 5. 2020 obnovím v plném rozsahu?

Ano, bude možné požádat o kompenzační bonus za druhé bonusové období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus zůstávají stejné (žádost podáte shodným způsobem, jako v prvém případě), tedy subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru. Jestliže tedy Vaše činnost bude takto omezena např. do 25. 5. 2020, vznikne Vám nárok na kompenzační bonus za období od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020 (pokud k omezení činnosti došlo v průběhu daného měsíce, zde května 2020, i jen za část měsíce, je podmínka pro nárok na kompenzační bonus splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají).

2. Byl mi již vyplacen kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. Od 20. 4. 2020 jsem znovu otevřel provozovnu (opravna obuvi) a moje činnost se znovu rozjela v normálním rozsahu, nemám problém na straně dodavatelů ani zákazníků. Slyšel jsem, že bude možné žádat o kompenzační bonus znovu, na další období. Jaké jsou podmínky a mám také nárok?

Ano, bude možné požádat o kompenzační bonus na druhé bonusové období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus zůstávají stejné (žádost se podává shodným způsobem, jako v prvém případě), tedy subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru. Jestliže tedy v měsíci květnu již nebude Vaše činnost takovýmto způsobem omezena (je vykonávána ve stejném rozsahu jako dříve, bez významných problémů), nevznikne Vám za druhé bonusové období nárok na kompenzační bonus.

3. Kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 jsem již získal. Od 20. 4. 2020 jsem znovu otevřel provozovnu (truhlárna), avšak přišel jsem o většinu zákazníků a noví zákazníci nemají zatím o moje služby zájem. Četl jsem, že podpora podnikatelů bude probíhat i za další období. Když se moje činnost nerozjede, můžu si znovu požádat o kompenzační bonus?

Ano, bude možné požádat o kompenzační bonus na druhé bonusové období, kterým je období od 1. května do 8. června 2020. Subjektem kompenzačního bonusu bude i nadále osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec a činnost subjektu musí být omezena nad obvyklou míru v důsledku situace související s výskytem koronaviru (žádost podáte stejným způsobem, jako v prvém případě). Pokud Vaše činnost bude nadále významně omezena i po otevření provozovny, např. i v průběhu května, vznikne Vám za měsíc květen na kompenzační bonus opět nárok (od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020). Jestliže by omezení zasáhlo i do měsíce června, můžete získat bonus za celé bonusové období, tj. od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

4. Ještě jsem si nestihla požádat o kompenzační bonus a slyšela jsem, že prý bude možné žádat za další období (podmínky a způsoby podání žádosti jsou mi známy). Jsem jazyková lektorka a moje činnost byla v důsledku

Nahrávám...
Nahrávám...