dnes je 5.10.2022

Input:

Pozor na chyby v žádostech o kompenzační bonus při souběhu podnikání a zaměstnání!

27.4.2020, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa již několik dní vyplácí kompenzační bonus ve výši až 25 000 Kč. Jedná se o přímou podporu pro osoby samostatně výdělečně činné, které jsou ekonomicky zasaženy šířením koronaviru SARS CoV-2. Finanční správa ale upozorňuje, že na kompenzační bonus nemají nárok osoby, které vykonávají činnost, v jejímž důsledku jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec. O bonus tak obvykle nemohou žádat OSVČ, jež jsou zároveň zaměstnány. Podmínky pro uplatnění kompenzačního bonusu v případě souběhu podnikání a zaměstnání jsou uvedeny níže.

Jednou ze základních podmínek pro získání této podpory je, že osoba žádající o kompenzační bonus je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona o důchodovém pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor, znalec, architekt apod.), přičemž se může jednat o hlavní činnost, ale též o činnost vedlejší.

Na výplatu

Nahrávám...
Nahrávám...