dnes je 30.9.2022

Input:

Podnikatelům končí „zálohové prázdniny“ u zdravotního pojištění

28.8.2020, Zdroj: VZP

Všem OSVČ připomínáme nutnost obnovit platby záloh pojistného na zdravotní pojištění. Částky až do výše stanoveného minima byly odpuštěny pouze na šest měsíců, od března do srpna 2020, a stejně dlouhou dobu bylo možno zálohy neodvádět.

Zálohy je nutno začít znovu platit od září 2020, a to ve výši vypočtené v Přehledu OSVČ za rok 2019, který byly všechny OSVČ povinny podat do 3. srpna 2020. Pro úhradu případného doplatku pojistného za rok 2019 platil jako vždy termín do 8 dnů po podání Přehledu OSVČ.

Záloha na září je splatná od 1. září do 8. října.

Pokud už proběhla platba zálohy na měsíc březen 2020 dřív, než OSVČ platby zastavila, považuje se tato platba za zálohu na měsíc září 2020, takže by to znamenalo obnovit platby až od zálohy na říjen (splatnost má do 8. listopadu).

Podnikatelům, kteří odvádějí měsíčně zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v minimální výši (tzn. 2 352 Kč), i těm OSVČ, které nemusí dodržet minimální vyměřovací základ a hradí zálohy na pojistné na zdravotní pojištění nižší než minimální, byly za březen až srpen 2020 zálohy prominuty v plné výši. Za uvedené

Nahrávám...
Nahrávám...