dnes je 27.9.2022

Input:

Podmínky pro osvobození příjmů z prodeje domu či bytu

9.12.2021, Zdroj: Česká daňová správa

Od zdaňovacího období roku 2021 došlo novelou zákona o daních z příjmů ke změně (zpřísnění) podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby.

Změna podmínek se týká prodeje rodinného domu či jednotky dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Pokud prodávající rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, včetně souvisejícího pozemku, v nich měl bydliště bezprostředně před prodejem méně než 2 roky, existují pro nárok na osvobození takového příjmu od daně z příjmů fyzických osob dvě podmínky, a to:

I. použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby a

II. podání oznámení o získání těchto prostředků poplatníkem správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k získání prostředků došlo. Za rok 2021 je termín pro podání daňového přiznání 1. dubna 2022, případně 2. května 2022 (je-li přiznání podáváno elektronicky), nebo 1. července 2022 (je-li přiznání podáváno poradcem).  

V případě, že poplatník neoznámí tuto skutečnost správci daně do konce zákonné lhůty pro podání přiznání, nemůže osvobození od daně z příjmů použít. „Proto doporučujeme a připomínáme všem poplatníkům, kterých se toto týká, aby podali oznámení na finanční úřad včas a mohli nárok na osvobození od daně uplatnit,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. Pro podání oznámení doporučujeme použít s

Nahrávám...
Nahrávám...