dnes je 29.9.2022

Input:

Paušální výdaj na dopravu

15.10.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Místo skutečných výdajů na pohonné hmoty a na parkovné lze tyto výdaje uplatňovat v paušální výši, tj. ve formě tzv. paušálního výdaje na dopravu. Výhodou tohoto postupu je především snížení administrativní zátěže podnikatelů.

Výše paušálu na dopravu

Paušální výdaj na dopravu [§ 24 odst. 2 písm. zt) ZDP] činí 5 000 Kč měsíčně na každé auto plně využívané pro daňové účely, maximálně jej lze použít u 3 vozidel, celková výše paušálního výdaje na dopravu tak může dosahovat nejvýše částky 15 000 Kč měsíčně. Pokud je vozidlo používáno i pro soukromé účely poplatníka, činí výše kráceného paušálního výdaje na dopravu 80 %, tedy 4 000 Kč měsíčně.

Výše paušálního výdaje na dopravu nemá žádnou vazbu na skutečnou výši výdajů na dopravu daným vozidlem, nezávisí na počtu ujetých kilometrů, ani na spotřebě nebo na ceně PHM.

Podmínky pro uplatnění paušálu

Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit za těchto podmínek:

  • poplatník používá vozidlo (alespoň zčásti) k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů,
  • poplatník je vlastníkem vozidla (vlastník fyzická osoba jej přitom nemusí zahrnout do obchodního majetku) nebo musí mít vozidlo v nájmu,
  • v příslušném kalendářním měsíci nebylo vozidlo přenecháno k užívání jiné osobě (ani na část měsíce). 

Paušální výdaj na dopravu tedy nelze použít např. u vozidla, jehož vlastníkem je až do doby splacení úvěru poskytovatel úvěru a vozidlo je užíváno na základě smlouvy o výpůjčce.

Od roku 2014 navíc vzhledem k nové právní úpravě finančního leasingu (v § 21d odst. 2 ZDP) nelze paušální výdaj uplatnit ani u vozidel na finanční leasing.

Nedaňové výdaje

V případě aplikace paušálního výdaje na dopravu nelze tedy souběžně uplatňovat jako daňový výdaj (náklad) výdaj na spotřebované pohonné hmoty a parkovné související s daným vozidlem. Od roku 2014 byl dále rozšířen § 25 odst. 1 písm. x) ZDP upravující nedaňové náklady v případě aplikace paušálu na dopravu o sazbu základní náhrady. Toto doplnění definitivně odstranilo veškeré pochybnosti, zda lze uplatnit souběžně paušální výdaj na dopravu a sazbu základní náhrady. Jde však spíše o formální změnu, neboť většina poradců nedoporučovala uplatňovat sazbu základní náhrady ani do roku 2013 v případě, že byl uplatňován souběžně paušál na dopravu.

Nahrávám...
Nahrávám...