dnes je 27.9.2020

Input:

Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2020

17.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4
Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2020

RNDr. Ivan Brychta

Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivní v roce 2020. Zmiňujeme také mimořádná opatření týkající se zdravotního a sociálního pojištění, která byla přijata v souvislosti s epidemií koronaviru (COVID-19).

Výše průměrné mzdy

Vyhláškou č. 260/2019 Sb. byl zveřejněn všeobecný vyměřovací základ za rok 2018 a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018. V důsledku toho dochází pro rok 2020 ke zvýšení průměrné mzdy z  32 699 na 34 835 Kč.

To má od roku 2020 vliv mimo jiné na:

 • výpočet solidárního zvýšení daně (blíže viz text Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob),

 • minimální a maximální výši záloh na pojistné:

  • - pro zdravotní pojištění se minimální měsíční záloha zvýšila z  2 208 Kč na 2 352 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při hlavní činnosti se minimální měsíční záloha zvýšila z  2 388 Kč na 2 544 Kč a maximální výše z 38 193 Kč na 40 688 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při vedlejší činnosti se minimální měsíční záloha zvýšila z 955 Kč na 1 018 Kč a maximální výše z  38 193 Kč na 40 688 Kč,
  • - maximální vyměřovací základ u pojistného na sociální pojištění a také u pojistného na důchodové spoření vzrostl z 1 569 552 Kč na 1 672 080 Kč.

Doplňme, že pro zdravotní pojištění bylo třeba řešit změnu výše minimální měsíční zálohy již od ledna 2020.

V případě pojistného na důchodové zabezpečení dochází k úpravě minimální měsíční zálohy až v návaznosti na podání přehledu za předchozí rok s tím, že:

 • pokud bude nová záloha nižší, změna se projeví již od měsíce, ve kterém byl přehled podán,

 • pokud bude nová záloha vyšší, bude se hradit až od měsíce následujícího po podání přehledu.

Platby nemocenského pojištění

V případě nemocenského pojištění (které je pro OSVČ dobrovolné) se minimální výše pro rok 2020 nezměnila. Zůstává tak na částce 126 Kč měsíčně, která platí od 1. 7. 2019 (v důsledku snížení procentní sazby nemocenského pojištění z 2,3 % na 2,1 %).

Úlevy v souvislosti s koronavirem

Také v oblasti sociálního a zdravotního pojištění dochází k určitým úlevám v souvislosti epidemií koronaviru, způsob provedení je ale zcela odlišný:

 • zatímco úpravu v oblasti zdravotního pojištění přináší novela zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (ZPZP), přijatá zákonem č. 134/2020 Sb., která řeší nejen prominutí záloh OSVČ, ale i nepenalizování odvodů zaměstnavatele a posun termínu pro přehled za rok 2019,

 • oblast sociálního pojištění je řešena samostatným zákonem č. 136/2020 Sb., ale jen v případě prominutí záloh OSVČ a souvisejícího vlivu na důchod.

I z tohoto důvodu probereme obě oblasti samostatně.

Zdravotní pojištění x koronavir

Zdravotní pojištění má všechny změny upraveny v novém § 28c ZPZP, a to s účinností od 27. 3. 2020. Jde o následující úpravy:

 • Přehled za rok 2019 se bude povinně předkládat všem pojišťovnám nejpozději do 3. 8. 2020. Pro případný doplatek pojistného žádný nový termín stanoven být nemusel, protože ten je třeba ze zákona uhradit vždy do 8 dnů od termínu, ve kterém byl (nebo měl být) podán přehled. Tj. při podání přehledu do 3. 8. se doplatek musí provést do 11. 8. 2020.

 • Zaměstnavatelé mají povinnost odvádět platby zdravotního pojištění z mezd vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Tato povinnost jim i nadále zůstává, pokud ale úhradu pojistného za období od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020 provedou později, až do 21. 9. 2020, tak se pozdní platba penalizovat nebude. Případné penále by nabíhalo až od 22. 9. 2020.

 • Nejvýznamnější změnou pro OSVČ je „odpuštění” části záloh, a to těch za období od 1. 3. do 31. 8. 2020. Limitující je přitom částka 2 352 Kč měsíčně (odpovídá v předchozím uvedené minimální měsíční výši). Jsou-li v určitém měsíci daného období březen až srpen zálohy OSVČ vyšší než 2 352 Kč, částka nad tuto mez není prominuta, jen se její platba odkládá až po podání přehledu za rok 2020.

Případná záloha zaplacená za 03/2020 se považuje za zálohu na 09/2020.

Podstatné je ale to, že odpuštěná částka (tj. maximálně až 6 x 2 352 Kč = 14 112 Kč) se doplácet na základě přehledu za rok 2020 nebude, i kdyby OSVČ měla dostatečně velký vyměřovací základ.

Příklad

Předpokládejme, že pan Jaroslav měl v roce 2020 platit zálohy na zdravotní pojištění takto:

 • za leden až červen 3 352 Kč měsíčně (částka plynula z přehledu za rok 2018), a

 • za červenec až prosinec 2 352 Kč (minimální výše na základě podaného přehledu za rok 2019).

Za leden a únor zaplatil pan Jaroslav vždy 3 352 Kč. Od března do června by měl povinnost platit 1 000 Kč (měsíčně), tj. částku nad 2 352 Kč (pan Jaroslav 1 000 Kč měsíčně posílal, i když tuto částku lze doplatit až po podání přehledu). Za červenec a srpen pan Jaroslav neplatil žádné zálohy, od září do prosince uhradil vždy 2 352 Kč měsíčně. Celkem zaplatil pan Jaroslav na zálohách v roce 2020 částku 20 112 Kč (výpočet 2 x 3 352 + 4 x 1 000 + 2 x 0 + 4 x 2 352), odpuštěno mu bylo 14 112 Kč.

Nechť vypočtené pojistné dle přehledu za rok 2020 činí 40 000 Kč. Jelikož mu je odpuštěno 14 112 Kč a jelikož na zálohách uhradil 20 112 Kč, doplácet bude pan Jaroslav jen 5 776 Kč (výpočet 40 000 - 14 112 - 20 112).

Pokud by pan Jaroslav v období 03-06/2020 neposílal 1 000 Kč měsíčně a nechal by to až na zpracování přehledu, tak