dnes je 27.9.2020

Input:

Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2018

5.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4
Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2018

RNDr. Ivan Brychta

Tento text stručně rekapituluje některé změny související s daněmi, které nás ovlivnily v roce 2018. V závěru článku se zmíníme i o GDPR, tj. novém nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které je účinné od 25. 5. 2018.

Výše průměrné mzdy

Vyhláškou č. 343/2017 Sb. byl zveřejněn všeobecný vyměřovací základ za rok 2016 a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016. V důsledku toho dochází pro rok 2018 ke zvýšení průměrné mzdy z 28 232 Kč na 29 979 Kč.

To má od roku 2018 vliv mimo jiné na:

 • výpočet solidárního zvýšení daně,

 • minimální a maximální výši záloh na pojistné:

  • - pro zdravotní pojištění se minimální měsíční záloha zvýšila z 1 906 Kč na 2 024 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při hlavní činnosti se minimální měsíční záloha zvýšila z 2 061 Kč na 2 189 Kč a maximální výše z na 32 975 Kč na 35 016 Kč,
  • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při vedlejší činnosti se minimální měsíční záloha zvýšila z 825 Kč na 876 Kč a maximální výše z 32 975 Kč na 35 016 Kč,
  • - maximální vyměřovací základ u pojistného na sociální pojištění a také u pojistného na důchodové spoření vzrostl z 1 355 136 Kč na 1 438 992 Kč.

Doplňme, že zatímco v případě pojistného na důchodové zabezpečení dochází k úpravě minimální měsíční zálohy až od měsíce, ve kterém je podán přehled za předchozí rok, tak pro zdravotní pojištění bylo třeba řešit změnu výše minimální měsíční zálohy již od ledna 2018.

Cestovní náhrady

Jako každoročně byly zveřejněny nové vyhlášky upravující výši cestovních náhrad pro rok 2018. Zahraniční stravné upravuje nová vyhláška MF č. 401/2017 Sb., která zvýšila sazby stravného v 8 zemích (Austrálie a Oceánie - ostrovní státy, Bahamy, Belgie, Bolívie, Korejská republika, Maroko, Nový Zéland a Velká Británie).

V případě tuzemských cestovních náhrad přináší nová vyhláška MPSV č. 463/2017 Sb. následující změny:

 • poměrně výrazně zvyšuje částky stravného u tuzemských cest:

  • - pro I. pásmo:ze 72 až 86 Kč na 78 až 93 Kč,
  • - pro II. pásmo:ze 109 až 132 Kč na 119 až 143 Kč,
  • - pro III. pásmo:ze 171 až 205 Kč na 186 až 223 Kč,
 • zvyšuje základní náhrady:

  • - pro osobní automobily z 3,90 Kč/km na 4,00 Kč/km,
  • - pro nákladní automobily, autobusy či traktory ze 7,80 Kč/km na 8 Kč/km,
  • - zvyšuje průměrnou cenu pohonných hmot:
   • - u BA 95:z 29,50 Kč na 30,50 Kč,
   • - u BA 98:z 32,50 Kč na 32,80 Kč,
   • - u nafty:z 28,60 Kč na 29,80 Kč.

Zvýšení úrokových sazeb

S účinností od 2. 11. 2018 bankovní rada letos již popáté (předtím tomu bylo 2. 2., 28. 6., 3. 8. a 27. 9.) zvýšila některé základní úrokové sazby. Podle očekávání došlo ke zvýšení:

 • dvoutýdenní repo sazby z 1,50 % na 1,75 %,

 • diskontní sazby z 0,50 % na 0,75 %, a

 • lombardní sazby z 2,50 % na 2,75 %.

Tento krok se v daňové oblasti projevuje např. zvýšením úroků z posečkané částky, které jsou odvozovány z repo sazby ČNB (připomeňme, že se použije vždy sazba platná v první den příslušného kalendářního pololetí). Obdobně tomu je i v dalších případech dle daňového řádu (např. u úroku z prodlení, u pozdě vráceného vratitelného přeplatku správcem daně, úroku z neoprávněného jednání správce daně nebo úroku ze zadržovaného daňového odpočtu).

Nařízení GDPR

Mnohé podnikatele možná v roce 2018 ovlivní