dnes je 27.9.2020

Input:

Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2017

16.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4
Ostatní vybrané změny pro podnikatele od roku 2017

RNDr. Ivan Brychta

Tento text je věnován rozboru některých „ostatních změn” účinných od 1. 1. 2017 nebo přijatých v průběhu roku 2017, které by měli podnikatelé vést v patrnosti, a to nejen při zpracování daňového přiznání za rok 2017.

Výše průměrné mzdy

Vyhláškou č. 325/2016 Sb. byl zveřejněn všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015. V důsledku toho dochází pro rok 2017 ke zvýšení průměrné mzdy z 27 006 Kč na 28 232 Kč.

To má od roku 2017 vliv mimo jiné na:

  • výpočet solidárního zvýšení daně (blíže viz Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob),

  • minimální a maximální výši záloh na pojistné:

    • - pro zdravotní pojištění se minimální měsíční záloha zvýšila z 1 823 Kč na 1 906 Kč,
    • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při hlavní činnosti se minimální měsíční záloha zvýšila z 1 972 Kč na 2 061 Kč a maximální výše z 31 544 Kč na 32 975 Kč,
    • - pro pojistné na důchodové zabezpečení při vedlejší činnosti se minimální měsíční záloha zvýšila ze 789 Kč na 825 Kč a maximální výše z 31 544 Kč na 32 975 Kč,
    • - maximální vyměřovací základ u pojistného na sociální pojištění a také u pojistného na důchodové spoření vzrostl z 1 296 288 Kč na 1 355 136 Kč.

Doplňme, že zatímco v případě pojistného na důchodové zabezpečení dochází k úpravě minimální měsíční zálohy až od měsíce, ve kterém je podán přehled za předchozí rok, tak pro zdravotní pojištění bylo třeba řešit změnu výše minimální měsíční zálohy již od ledna 2017.

Cestovní náhrady

Jako každoročně byly zveřejněny nové vyhlášky upravující výši cestovních náhrad pro rok 2017. Zahraniční stravné upravuje nová vyhláška MF č. 366/2016 Sb., která zvýšila sazby stravného v 15 zemích, ze známějších např. pro Finsko, Sýrii či Tunisko, a přidala nově sazbu pro Jižní