dnes je 30.9.2022

Input:

Ochranné a nealkoholické nápoje pro zaměstnance

17.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.1 Ochranné a nealkoholické nápoje pro zaměstnance

Ing. Miloš Hovorka

Daňovým výdajem zaměstnavatele jsou výdaje na pořízení ochranných nápojů, které lze uplatnit v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy (zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci).

Oproti tomu výdaje na nealkoholické nápoje jsou výdaji nedaňovými.

Druh nápoje   Postup při uplatnění výdajů zaměstnavatelů   Poznámka, tip, doporučení   Ustanovení ZDP  
Ochranný nápoj   Výdaj daňový   Jde např. o výdaje na pořízení přírodní minerální vody slabě mineralizované, pramenité vody nebo vody splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných vod nebo o výdaje na pořízení přírodní minerální vody středně mineralizované nebo vody s obdobnou celkovou mineralizací (nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Na straně zaměstnance není předmětem daně.  
§ 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 1)
§ 6 odst. 7 písm. b) ZDP  
Nealkoholický nápoj v nepeněžním plnění   Výdaj nedaňový   Na straně zaměstnance je od daně osvobozen.   § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP
§ 6 odst. 9 písm. c) ZDP  
Finanční příspěvek na nealkoholický nápoj   Výdaj daňový   Na straně zaměstnance jde o zdanitelný příjem.   § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 5)
§ 6 odst. 1 písm. d) ZDP  
Příklad

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům na pracovišti minerálky a kávu. Jak se bude postupovat z hlediska daně z příjmů?

Výdaje spojené s pořízením minerálky a kávy, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům jako nepeněžní plnění, budou výdaji nedaňovými v souladu s § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP.

Na straně zaměstnanců jde o příjem, který je od daně osvobozen podle § 6 odst. 9 písm. c) ZDP.

Příklad

Zaměstnavatel se v kolektivní smlouvě zavázal, že měsíčně poskytne zaměstnancům finanční příspěvek, aby si na pracovišti koupili minerálky a kávu. Jak to bude s výdaji na pořízení těchto nápojů na straně zaměstnavatele?

Finanční částky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnancům na nákup minerálek a kávy, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům jako peněžní plnění v souladu s kolektivní smlouvou, budou na straně zaměstnavatele výdaji daňovými v souladu s § 24 odst. 2 písm. j) ZDP (bod 5).

Na straně zaměstnanců jde o zdanitelný příjem podle § 6 odst. 1 ZDP.

Příklad

Zaměstnavatel dováží dělníkům na stavbě pitnou vodu v barelech. Jsou výdaje spojené s pořízením této vody výdajem daňovým?

Z § 53 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany

Nahrávám...
Nahrávám...