dnes je 29.9.2022

Input:

Nový liberační balíček přináší daňové úlevy pro podnikatele

15.10.2020, Zdroj: Česká daňová správa

Ministerstvo financí představilo ve středu 14. října velký liberační balíček, který má pomoci podnikatelům, jejichž nadpoloviční část příjmů pochází z vládou zakázaných nebo omezených činností. Jedná se tedy např. o provozovatele restauračních zařízení a barů, pořadatele koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových představení, cirkusů a varieté, poutí, kongresů, veletrhů, provozovatele vnitřních sportovišť, umělých koupališť, wellness zařízení, zoologických a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků.

Podnikatelé, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově:

  • odloženy úhrady daně z přidané hodnoty (DPH),
  • je jim prominuta záloha na daň z příjmů fyzických a právnických osob,
  • a také zálohy na daň silniční,

a to v případech daní, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu, u daně silniční se jedná o zálohy na rok 2020. Nárok na tuto liberaci prokáže subjekt podáním oznámení příslušnému finančnímu úřadu, které je možné zaslat i emailem.

Daň z příjmů

Poplatníci daně z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž převažující příjmy jsou dosaženy z činnosti některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, mají nově na základě podaného oznámení automaticky prominuty zálohy daně z příjmů, jejichž splatnost nastane v době od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020.

Silniční daň

Poplatníkům, jejichž převažující činnost spadá do některého z oborů, na které explicitně míří vládní zákazy, jsou prominuty zálohy na daň silniční na rok 2020.

Aktuální informace k platbě záloh na dani silniční jsou dostupné na webu Finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/informace-platba-zaloh-na-dani-silnicni-10951

Daň z přidané hodnoty

Plátcům DPH uvedeným v rozhodnutí (jejichž činnost byla omezena nebo zakázána usnesením

Nahrávám...
Nahrávám...