dnes je 24.6.2024

Input:

Novinky v zaměstnávání cizinců od 1. 7. 2024

6.6.2024, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Od července dojde k některým změnám v oblasti zaměstnávání cizinců, a to na základě novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Obecně k zaměstnávání cizinců

Připomeňme, že občan EU/EHP a Švýcarska nebo jeho rodinný příslušník nepotřebuje (na rozdíl od zaměstnání ostatních cizinců) pro účely zaměstnání na území ČR povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Zaměstnavatel je však povinen nejpozději v den nástupu  do zaměstnání písemně informovat o této skutečnosti krajskou pobočku ÚP ČR příslušnou podle místa výkonu práce.

Od 1. 7. 2024 dochází v této oblasti k novelizaci zákona o zaměstnanosti, která by v některých případech mohla zjednodušit zaměstnat některé cizince.

Více zaměstnanců bez příslušného pracovního oprávnění

Novelizací se doplňuje do ustanovení § 98 zákona o zaměstnanosti, nové písm. u), které uvádí, že:

§ 98

„Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta se podle tohoto zákona nevyžaduje k zaměstnání nebo k výkonu práce cizince,

.......

písm. u)

který je občanem státu uvedeného na seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta; seznam těchto států může vláda stanovit nařízením, a to po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody a s přihlédnutím k aktuální situaci na trhu práce.

Doplňme, že nové nařízení vlády č. 158/2024 Sb. uvádí země, jejichž občanům bude umožněn volný vstup na trh práce v ČR. Jde o: Austrálii, Izrael, Japonsko, Kanadu, Korejskou republiku, Nový Zéland, Singapur, Spojené státy americké a Velkou Británii.

Změny v potřebné evidenci zaměstnanců

Zaměstnavatel je povinen vést také příslušnou evidenci cizích občanů (z EU i mimo EU), které zaměstnává, a uchovávat kopie dokladů. K této evidenci je v § 102 zákona o zaměstnanosti nově doplněno, že tato evidence musí obsahovat:

a) identifikační údaje cizinců,

b) adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek,

c) číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal,

d) druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno,

e) pohlaví těchto osob,

f)

Nahrávám...
Nahrávám...