dnes je 27.9.2022

Input:

Novinky v resortu MPSV pro rok 2021

6.1.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rok 2021 přináší další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dochází k navýšení důchodů, zvyšuje se i minimální mzda a schválen byl také zákon o náhradním výživném. MPSV prosadilo také novelu zákoníku práce a s ní spojené sdílené pracovní místo. Podrobnější informace ke změnám naleznete dále.

VYŠŠÍ DŮCHODY

V příštím roce porostou všechny vyplácené důchody. Historickou novinkou je především to, že valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců na místo dosud využívaného indexu spotřebitelských cen domácností.

Základní výměra důchodů se zvýší o 60 Kč na 3 550 Kč, procentní výměra vzroste o 7,1 %. Průměrný starobní důchod by tedy měl činit 15 336 Kč. Díky valorizaci jde tedy o zvýšení přibližně o 839 Kč. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí zvýšení vyplácených důchodů automaticky. Klienti tedy nemusí o zvýšení důchodu žádat.

VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ MZDA

Od 1. ledna 2021 se zvyšuje také minimální mzda a to o 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 87,30 Kč na 90,50 Kč.

Se zvýšením minimální mzdy, kterou v ČR pobírá zhruba 149 tisíc zaměstnanců, souvisí také růst nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to o 600 Kč až 1 200 Kč měsíčně na 15 200 Kč až 30 400 Kč. Zaručená mzda se vyplácí v 8 stupních a představuje nejnižší výdělek dle odbornosti, náročnosti a zodpovědnosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců.

ZÁKON O NÁHRADNÍM VÝŽIVNÉM

Obrovskou pomocí pro děti samoživitelek a samoživitelů je prosazení zákona o náhradním výživném. Za neplatiče alimentů bude výživné na děti platit stát, který poté bude alimenty po dlužnících vymáhat. Na nezaopatřené děti bude Úřad práce ČR vyplácet maximálně 3 000 Kč měsíčně. Zákon se týká přibližně 24 tisíc nezaopatřených dětí. Zákon nabyde účinnosti 1. 7. 2021.

VYŠŠÍ PLATY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Od 1. 1. 2021 proto porostou platy všem zaměstnancům (mimo vedoucích pracovníků) v sociálních službách o 10 %. Ve státním rozpočtu je plánované navýšení platů v sociálních službách zohledněno. Celková částka, která bude na dotace na podporu sociálních služeb vynaložena (bez pozměňovacích návrhů), je: 21 411 611 712 Kč, z toho na pokrytí 10 % navýšení platů 1,613 mld. Kč, které jsou určeny jak pro mzdovou, tak i platovou sféru, ale jen pro služby, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb nebo nadregionální sítě sociálních služeb, které spravuje

Nahrávám...
Nahrávám...