dnes je 27.9.2022

Input:

Novinky v daňovém balíčku 2021

26.11.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Ve spolupráci s Ministerstvem financí bylo připraveno několik opatření do daňového balíčku 2021, které mají za cíl podpořit ekonomiku během koronavirové pandemie. Formou pozměňovacích návrhů byla tato opatření načtena k daňovému balíčku a schválena Sněmovnou. Komplexní daňový balíček 2021 nyní míří do Senátu.

Nová opatření na podporu české ekonomiky přinesou mimořádné odpisy pro hmotný majetek pořízený v letech 2020 a 2021, snížení sazby spotřební daně na motorovou naftu o 1 Kč za litr či významný pokles daňového zatížení zaměstnanců díky zrušení tzv. superhrubé mzdy. Daň z příjmů fyzických osob zůstane ve výši 15 %, od ledna příštího roku se ale bude počítat pouze z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba 23 % fakticky nahradí stávající solidární přirážku. Vztahovat se bude na příjmy nad 4násobek průměrné hrubé mzdy, což pro letošní rok odpovídá výši 139 340 Kč. Do této výše bude zaměstnanec danit své příjmy 15% sazbou.

Zrychlené odpisy podpoří investiční aktivitu a český průmysl

Mimořádné odpisů se budou týkat hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny. „Chceme tímto opatřením letos a příští rok co možná nejvíce podpořit investiční aktivitu českých firem a podnikatelů. Snížíme jim proto jejich daňovou povinnost právě v tomto období, které je pro ně nejsložitější,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Dočasné zavedení mimořádných odpisů se projeví i u finančního leasingu a v daném období tak bude možné uzavřít leasingovou smlouvu s dobou trvání pouze 1 rok nebo 2 roky. Navrhovaná úprava bude mít v roce 2021 negativní dopad na veřejné rozpočty ve výši 11,1 mld. Kč, v roce 2022 pak ve výši 15,6 mld. Kč. „Nejedná se přitom o nenávratný výdaj, ale pouze o jiné rozložení odpisů v čase. V dalších 3 letech poté se tyto peníze ve stejné výši vrátí do veřejných rozpočtů,“ připomíná Alena Schillerová.

Zvýšení hranice pro odpisování a zrušení odpisování nehmotného majetku

„Vedle zrychlení odpisů se záměrem podpořit modernizaci českého průmyslu cílíme také na zjednodušování zbytečné administrativy. Trvale proto zvyšujeme hranici pro povinné odpisování ze 40 000 Kč na 80 000 Kč. Veškerý majetek do této částky si tak bude moci podnikatel jednorázově

Nahrávám...
Nahrávám...