dnes je 29.9.2022

Input:

Novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 142/2022 Sb.

23.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem č. 142/2022 Sb. se mění (vedle daně silniční) také zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Přináší daňovou podporu nízkoemisních vozidel.

Co se mění v zákoně o daních z příjmů?

V zákoně o daních z příjmů (dále ZDP) se konkrétně novelizuje:

  1. Ustanovení § 6 odst. 6 ZDP, které upravuje hodnotu nepeněžního příjmu ve výši 1 % vstupní ceny vozidla, poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely. Nově je nastaveno toto procento ve výši 0,5 %, a to pro nízkoemisní motorová vozidla.
  1. V příloze č. 1 do druhé odpisové skupiny se za položku (2-28) vkládají nové položky (2-29) a (2-30), které znějí:
(2-29) 27.11.50 Jen: stroje nebo zařízení sloužící výlučně k dobíjení vozidla, které má elektrický pohon nebo pohon kombinující spalovací motor a elektromotor
(2-30) 27.12 Jen: elektrická rozvodná zařízení pro napětí 1000 V a nižší sloužící výlučně k dobíjení vozidla, které má elektrický pohon nebo pohon kombinující spalovací motor a elektromotor

 Dosavadní položky (2-29) až (2-80) se označují jako položky (2-31) až (2-82).

 Přechodná ustanovení a účinnost změn

 Zákon č. 142/2022 Sb. je účinný od 1. července 2022, ale přechodná ustanovení zákona uvádějí mj. následující:

a) Ustanovení § 6 odst. 6 ZDP, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2022. Při zúčtování mzdy a výpočtu

Nahrávám...
Nahrávám...