dnes je 29.9.2022

Input:

Mýty a fakta k elektronické evidenci tržeb

25.6.2015, Zdroj: Česká daňová správa

Ministerstvo financí zveřejnilo některé mýty a fakta týkající se elektronické evidence tržeb, které v poslední době řeší. Připomeňme, že elektronická evidence tržeb má být od příštího roku pro vybrané podnikatele povinná.

 1. Není pravda, že stát nařizuje podnikatelům poskytovat další a další údaje.
       Na údaje, které budou podnikatelé zasílat v rámci elektronické evidence tržeb (dále EET), má už dnes Finanční správa nárok a v rámci kontrolní činnosti je prověřuje. Rovněž účtenku musí podnikatel umět na žádost spotřebitele vystavit. Novinkou je jen automatické zasílání těchto informací přes internet, které celý proces zautomatizuje a poctivým podnikatelům ušetří cenný čas i administrativní náklady spojené s daňovou      kontrolou.
 2. Není pravda, že stát pokládá a priori všechny podnikatele za podvodníky.
       Naopak, Ministerstvo financí si je vědomo toho, že většina firem odvádí daně v souladu se zákonem. EET odstraní nespravedlnost, která zvýhodňuje podvodníky v konkurenčním boji. Současně umožní zacílit kontroly tam, kde se projeví nesrovnalosti, a nezdržovat poctivé podnikatele zbytečnými  kontrolami, které je obtěžují. I proto je projekt EET podnikatelskými  svazy, asociacemi a komorami v naprosté většině podporován. Poctiví  podnikatelé mají zájem na odstranění jejich konkurenční nevýhody a  narovnání tržního prostředí.
 3. Není pravda, že stačí nevydat  jednou účtenku a podnikatel čelí půlmilionové pokutě nebo dočasnému  uzavření provozovny.
       Nesmyslnost takového tvrzení v českém právním prostředí se zdá zjevná.      Přesto: K této krajní variantě je možné sáhnout jen pro opakované porušení      zákona a významnou škodu způsobenou státní pokladně. Kontrolovat, udělovat      sankce a provádět kontrolní nákupy budou orgány finanční správy a celní  správy. V případě, že podnikatelský subjekt nebude evidovat tržby, můžou  pracovníci kontrolních orgánů udělit sankci. Uložení pokuty není povinné,  porušení zákona lze řešit i napomenutím.
 4. Není pravda, že zákazník, který  si u pokladny nevezme účtenku, bude pokutován nebo jinak popotahován  finančními kontrolory.
      
  Stejně  jako většina zemí, kde již některá z forem evidence tržeb funguje, hodlá i      Česká republika zákazníky motivovat pozitivně, nikoliv je pokutovat a      šikanovat. Přestože ani v původním znění návrhu zákona uvedená povinnost      převzít účtenku nepočítala se sankcemi ani jiným trestáním zákazníka,  akceptovali jsme vznesené připomínky a z návrhu zákona
Nahrávám...
Nahrávám...