dnes je 30.9.2022

Input:

Možnosti společného podnikání manželů OSVČ

7.12.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké jsou možnosti společného podnikání manželů OSVČ od 1. 1. 2019?

Úvodem je třeba připomenout, že podle § 318 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění p.p. nemůže být mezi manžely uzavřen pracovní poměr ani právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. To souvisí s jejich v principu rovným postavením, které vylučuje vztah nadřazenosti a podřízenosti.

Společné podnikání manželů formou OSVČ je možno vykonávat třemi základními způsoby:

1) Jeden z manželů je podnikatel a ten druhý „pouze“ jeho spolupracující osoba:

  • Nejjednodušší a v praxi dominantní varianta, která vyžaduje pouze minimální administrativu a přitom nejvíce odpovídá přirozené, neformální a příležitostné výpomoci s podnikáním. Výhodou je možnost převést část základu daně (ztráty) na spolupracující osobu, na níž pak ale nelze uplatnit slevu na dani.
  • Je možné, aby podnikali samostatně oba manželé a současně byli spolupracující osobou tomu druhému.

2) Podnikají oba manželé samostatně, přičemž oba využívají věci v jejich společném jmění manželů („SJM“):

  • Podle § 7 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. („ZDP“) takovouto věc vloží do svého obchodního majetku jeden z manželů, přičemž se výdaje související s touto věcí – zejména odpisy a opravy - rozdělí mezi oba manžele v poměru, v jakém danou věc využívají při své činnosti.
  • Pokud je daná věc využívána nejen pro podnikání, ale také pro soukromé potřeby manželů a jiných osob (např. jejich dětí) - typické u rodinného domku, automobilu a výpočetní techniky - je třeba krátit odpisy jakož i výdaje za jeho opravu a údržbu, jak vyplývá z § 25 odst. 1 písm. u) a § 28 odst. 6 ZDP.

3) Podnikají opět oba manželé, kteří uzavřeli smlouvu o společnosti podle občanského zákoníku bez právní osobnosti (dřívější sdružení bez právní subjektivity):

  • Administrativně složitější záležitost vyžadující smluvní ošetření, přičemž se o společné příjmy a výdaje „společníci společnosti“ (alias účastníci sdružení) podělí v dohodnutém poměru. Od roku 2019 se již pro účely DPH počítají jejich obraty individuálně (což nyní ještě provázejí výkladové nejasnosti).
  • Nicméně plátcem DPH, případně identifikovanou osobou se OSVČ může stát i z celé řady jiných důvodů, nežli pouze kvůli překročení obratu. Zejména pokud podniká s podnikateli z jiných států…

Příklad ilustrující variantu č. 2 – Dělení společných výdajů mezi manžele

Pan Novák podniká jako truhlář, k čemuž využívá z poloviny hospodářskou budovu, kterou zahrnul do svého obchodního majetku („OM“) a jednu místnost rodinného domku, o podlahové výměře 20 m2. Z doby před uzavřením manželství má dodávkový automobil (taktéž v jeho OM), který využívá pro své podnikání v plném rozsahu. Účetnictví a zakázky eviduje na rodinném počítači, na němž strávil podle týdenních výkazů během roku 20 % času, dále ještě pro

Nahrávám...
Nahrávám...