dnes je 29.9.2022

Input:

K prominutí pokuty za nepodání oznámení o osvobozených příjmech

16.8.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydalo pokyn D-56, který řeší otázku možnosti prominutí pokuty v případě, pokud poplatník nepodal oznámení o svých osvobozených příjmech, resp. upravuje postup orgánů Finanční správy při rozhodování o prominutí této pokuty.

Připomeňme, že oznamovací povinnost je pro poplatníky fyzické osoby zakotvena v ustanovení § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato povinnost se vztahuje na příjem osvobozený od daně, pokud přesáhne částku 5 000 000 Kč za jednotlivý příjem. Poplatník daně z příjmů fyzických osob je povinen oznámit správci daně přijetí příjmu přesahujícího uvedenou hranici do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Daňové

Nahrávám...
Nahrávám...