dnes je 29.9.2022

Input:

Jak zaplatit daň z příjmů za rok 2021?

23.3.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Posledním dnem pro podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě pro poplatníky daně z příjmů za rok 2021 je 1. duben 2022. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Nejpohodlnější a nejrychlejší způsob platby daně je bezhotovostně, např. pomocí internetového a mobilního bankovnictví.

Jak a kdy daň zaplatit?

Pro placení daně je možné využít tyto formy:

  • bezhotovostně převodem z účtu daňového poplatníka na účet finančního úřadu například pomocí internetového a mobilního bankovnictví nebo bankovním příkazem k úhradě přímo v bance
  • složenkou
  • hotově v pokladnách vybraných územních pracovišť finančních úřadů, otevírací doby pokladen naleznete na webu Finanční správy

Daň se platí na číslo účtu, které má tvar předčíslí-matrika/kód banky:

  • předčíslí pro daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání je 721,
  • matrika závisí na místní příslušnosti k finančnímu úřadu, viz Bankovní účty finančních úřadů,
  • kód banky musí být vždy vyplněn kódem 0710 (kód ČNB), tzn. daň z příjmů fyzických osob 721-matrika/0710,
  • variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, případně vlastní identifikátor, pokud mu byl přidělen,
  • konstantní symbol není třeba vyplňovat.

Je důležité dát si pozor na uvedení správného čísla účtu, na který je daň placena, a správného variabilního symbolu. Chybně uvedené údaje mohou vést k tomu, že platba nebude správně přiřazena a na

Nahrávám...
Nahrávám...