dnes je 27.9.2022

Input:

Jak uplatnit slevu za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014?

20.1.2015, Zdroj: Česká daňová správa

Již za zdaňovací období 2014 mohou poplatníci daně z příjmů fyzických osob uplatnit novou slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů, a to slevu na dani za tzv. „umístnění dítěte“.

Slevu za umístění dítěte (blíže jsou podmínky specifikovány v § 35bb zákona o daních z příjmů) lze poprvé uplatnit za zdaňovací období 2014, a to u zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh, nebo u správce daně v rámci daňového přiznání. Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich. Jedná se o roční slevu na dani, a to až do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte (mimo stravného). Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů. Za zdaňovací období 2014 může poplatník uplatnit výdaje za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (jedná se např. i o firemní či soukromou školku, dále pak o jiná obdobná zařízení jako jsou např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků - tyto mají vzdělávací charakter), pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 zákona o daních z příjmů, až do výše minimální mzdy tj. za zdaňovací období 2014 max. do výše 8 500 Kč. Slevu lze uplatnit i v případě umístění dítěte u osoby provozující tzv. péčovou živnost např. na základě oprávnění k živnosti vázané „péče o děti do tří let věku v denním režimu“.

Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních v roce 2014.

a) Uplatnění u zaměstnavatele

V souvislosti s výše uvedeným byla přidána do vzoru č. 24 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely uplatnění v rámci ročního zúčtování záloh na daň - Sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona za umístění vyživovaného dítěte žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti v zařízení péče o děti předškolního věku

Nahrávám...
Nahrávám...