dnes je 30.9.2022

Input:

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2021

17.2.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Jak, kdy a na jakém formuláři podat daňové přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2021?

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 je již dostupný v aplikacích Elektronická podání pro Finanční správu (EPO) a v Daňové informační schránce plus (DIS+). Zveřejněním nového formuláře (a příslušných XSD schémat) je již možné odeslat elektronické podání daňového přiznání ve stanoveném formátu a struktuře. Od zveřejnění (dne 15. 2. 2022 - pozn. redakce) jsou osoby povinně podávající daňové přiznání elektronicky povinny tak učinit, a to ve stanoveném formátu a struktuře.

Finanční správa doporučuje využít elektronické podání přes Online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlásit se do něj je možné například pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou. Díky podání přes Online finanční úřad je možné přiznání podat až do 2. května. Daňové přiznání lze podat i v papírové podobě osobně na podatelnách finančních úřadů nebo jej zaslat na finanční úřad poštou.

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky ve stanoveném formátu a struktuře.

Lhůta pro odevzdání papírového daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je pátek 1. dubna 2022. O měsíc více mají na podání přiznání ti, kteří jej odevzdají elektronicky, pro ně je zákonná lhůta prodloužena do pondělí 2. května 2022. Pokud daňové přiznání za daňový subjekt podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro podání až do 1. července 2022.

Placení daní je možné provést bezhotovostně například pomocí internetového bankovnictví nebo bankovním příkazem. Dále pak poštovní poukázkou nebo hotově v pokladnách na vybraných

Nahrávám...
Nahrávám...