dnes je 29.9.2022

Input:

Finanční leasing

20.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.6 Finanční leasing

Ing. Miloš Hovorka

Typy smluv o finančním leasingu z časového hlediska   Postup při uplatnění daňových výdajů   Poznámka, tip, doporučení   Ustanovení ZDP  
Smlouvy o finančním leasingu, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání ode dne 1. 7. 2017   Na tyto smlouvy se použije ustanovení ZDP o finančním leasingu, ve znění účinném ode dne 1. 7. 2017.   Jde o § 21d definující, co se rozumí finančním leasingem pro účely daní z příjmů,
§ 24 odst. 2 písm. h) a
§ 24 odst. 4 stanovující podmínky pro uznání úplaty u finančního leasingu jako daňového výdaje,
§ 24 odst. 5 stanovující podmínky pro uznání úplaty za užívání majetku jako daňového výdaje, pokud je poplatníkem úplatně nabyt majetek, u kterého nejsou splněny podmínky finančního leasingu,
§ 24 odst. 6 stanovující, jaká část úplaty je daňovým výdajem v případě, je-li finanční leasing ukončen před uplynutím minimální doby finančního leasingu a další.  
Bod 4 přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb.
 
Nahrávám...
Nahrávám...