dnes je 30.9.2022

Input:

Balíček změn v souvislosti s implementací předpisů EU schválen

20.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již od srpna loňského roku je projednáván jako sněmovní tisk 572 velký balíček změn, kterým se mají změnit některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění. Tento „balíček změn“ byl nakonec definitivně schválen.

Zákon vychází ve Sbírce zákonů jako zákon č. 343/2020 Sb. a je účinný (až na výjimky) již od 1. 9. 2020.

Nejvíce změn je v zákoně o DPH a zákoně o daních z příjmů.

V zákoně o DPH je celkem 51 bodů změn a 4 body přechodných ustanovení. Zmiňme především tyto novinky:

  • V § 7 ZDPH  je zpracováno nové jednotné opatření EU pro případy plnění v řetězci s jedinou přepravou zboží v rámci EU. Přeprava bude přiřazena pouze jedinému z těchto plnění v řetězci. Ostatní dodání v řetězci by měla být posuzována jako dodání zboží bez přepravy.
  • Pojem přemístění obchodního majetku je nahrazen novým pojmem „přemístění zboží”. Význam bude obdobný, jen související ustanovení po přijetí novely nalezneme nově v § 4 odst. 5 a 6 ZDPH (definici a výjimky) místo současné úpravy v § 13 odst. 5 až 7 ZDPH.
  • Nově je doplněn § 18 ZPDH, který řeší uplatňování daně z přidané hodnoty v rámci režimu skladu (call-off stock) podle směrnice Rady (EU) 2018/1910, kdy dodavatel přemístí zboží do jiného členského státu za účelem následného dodání předem známému odběrateli, tj. aniž by se zatím převádělo vlastnické právo ke zboží.
  • Zásadní je změna § 64 ZDPH řešícím osvobození při dodání zboží do JČS EU. Osvobození má být podmíněno tím, že příjemce sdělí dodavateli své DIČ (doposud Evropský soud toto podle platného znění nepovažoval za nutné).
  • Provozovatelé cestovních kanceláří, kteří používají zvláštní režim podle § 89 ZDPH, musí dát pozor na změny, které novela přináší. Dosavadní znění totiž umožňovalo určit přirážku ve zvláštním režimu dvojím způsobem, buď individuálně podle každého případu zvlášť, anebo souhrnně za veškeré služby poskytované během zdaňovacího
Nahrávám...
Nahrávám...